Rezultate selecţie dosare post contractual vacant cu timp parțial în cadrul Proiectului SIPOCA27

 

Post contractual vacant cu timp parțial în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”,

 

  • EXPERT COORDONATOR DE REZULTAT

 

 

Urmare a analizării dosarelor depuse de candidații:

  1. MARIN Alexandru
  2. DUMITRAȘCU Ramona - Elena

 

Comisia de concurs l-a declarat ADMIS pentru etapa următoare – proba scrisă  pe domnul Marin Alexandru.

 

Comisia de concurs l-a declarat RESPINS pe doamna Dumitrașcu Ramona – Elena,  întrucât nu îndeplinește condițiile de vechime.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei de selecția dosarelor, care se depune  la sediul Ministerului Cercetării și Inovării etaj 3 camera 307.

 

Afişat azi 16.05.2017 ora 14:30.

Modificat la: 2017-05-16 14:30:00