Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 09.05.2017 pentru funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentelor Ministerului Cercetării și Inovării

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei interviu

 

Compartiment Corpul de Control al Ministrului

1.

ȘTREANGĂ Narcis Costel

Consilier  I superior

30,00

respins

Compartiment Presă, Relații Publice și Relația cu  Parlamentul

1.

CONSTANTINESCU Florin

Consilier  I superior

31,00

respins

Compartiment Resurse Umane și Salarizare

2.

SEINU – DRAGNEA Ionel

Consilier  I superior

85,33

admis

3.

BOLOVAN Elena

Consilier  I superior

50,00

admis

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 16.05.2017, ora 14:35 la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2017-05-16 14:35:00