Ministerul Cercetării si Inovării este partener in proiectul “Made in Danube” - transnational cooperation to transform knowledge into marketable products and services for the danubian sustainable society of tomorrow

 

 

 

Ministerul Cercetării si Inovării este partener în proiectul “Made in Danube”  -  transnational cooperation to transform knowledge into marketable products and services for the danubian sustainable society of tomorrow, finanţat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, care promovează coeziunea economică, socială și teritorială în regiunea Dunării prin integrarea politicilor în domeniile inovării și responsabilității sociale, responsabilității față de mediu și cultură, conectivității și responsabilității energetice, a bunei guvernări.

 


Proiectul a demarat la 1 ianuarie 2017 şi implică 15 parteneri principali şi 3 parteneri strategici asociați din 10 ţări din regiunea Dunării. Acesta urmărește să genereze schimbări semnificative în întreaga regiune a Dunării pentru a îmbunătăți condițiile cadru pentru inovare şi pentru a sprijini implementarea strategiilor regionale de specializare inteligentă.

 


Creșterea populației și cererea asociată de resurse biologice regenerabile fac din Bioeconomie un element-cheie pentru creșterea inteligentă și ecologică în Europa și în regiunea Dunării. Dezvoltarea reușită a serviciilor inovatoare și a noilor produse în acest domeniu depinde în mare măsură de o colaborare eficientă între organizațiile de cercetare și companiile regionale.

 


Din acest motiv, proiectul Made in Danube va încerca să îmbunătățească condițiile pentru această cooperare prin dezvoltarea de instrumente inovatoare deschise care să faciliteze întâlnirea nevoilor companiilor cu experiența organizațiilor de cercetare.

 


Pentru mai multe informații

 Data de inceput: 01-01-2017


Data de finalizare: 30-06-2019


Buget în Euro

  • Total: 1901275
  • Contributie ERDF: 1518248,75
  • Contribution IPA: 97835
  • Contribution ENI: 0

 

Apel de proiecte numar: Call 1


Prioritatea: Innovative and socially responsible Danube region


Obiectiv Specific: Improve framework conditions for innovation

Modificat la: 2017-05-16 14:04:00

Ultimele actualizari