Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 09.05.2017 pentru funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei interviu

 

SERVICIUL PROGRAMARE PUBLICITATE

1.

COSTACHE Carmen Elena

Consilier  I superior

78,66

admis

SERVICIUL MONITORIZARE

1.

BUȘOI Adriana

Consilier  I superior

71,66

admis

2.

MURARIU Nicoleta Carmen

Consilier  I superior

70,00

admis

3.

PETCU Mariana

Consilier  I superior

68,33

admis

4.

TUDORACHE Irinel Gabriela

Consilier  I superior

60,00

admis

5.

DUMITRAȘCU Costin

Consilier  I superior

51,66

admis

6.

MIROIU Floralice-Marimona

Consilier  I superior

45,00

respins

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 16.05.2017, ora 16:30 la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2017-05-16 16:30:00