Răspunsul domnului secretar de stat prof. dr. Lucian Georgescu la comunicatul Ad Astra

 

 

Răspunsul domnului secretar de stat prof. dr. Lucian Georgescu la comunicatul Ad Astra, transmis de Biroul de comunicare :

 

 

Stimați colegi,

 

Consider că este important sa analizăm eficiența proceselor de evaluare a propunerilor de proiecte de cercetare la nivel național și orice comentariu, critică, sugestie sau propunere sunt binevenite cu condiția să fie de bună credință!

 

Principiile care au stat la baza selectării cu prioritate a experților evaluatori din România sunt simple și au fost explicate atât în comunicatele MCI, cât și cu ocazia mai multor întâlniri și discuții cu specialiști din diferite domenii. Aceste principii pot fi enunțate astfel:

 

  • pentru domeniile prioritare există în România suficienți evaluatori cu experiență și cu o conduită morală ireproșabilă.
  • din lista UEFISCDI au fost totuși situaţii în care au fost semnalate probleme legate de unii experți retrași din activitate, sau experți cu probleme de etică, etc. Pe acest considerent s-a decis introducerea cerinței de obținere a unui aviz din partea instituției de origine și obligativitatea unei declarații pe propria răspundere privind etica și deontologia profesională. Aceasta nu înseamnă că valoarea expertului depinde de valoarea universității, dar cercetarea nu se face demult într-un turn de fildeș, ci într-o echipă și într-o instituție. Este adevărat că unele universități „mari” consideră simpla apartenența la acestea un criteriu de valoare și dreptul automat de fi selectat, dar nu este cazul în metodologiile de selecție pentru experți evaluatori din 2017.
  • am considerat normal că aceleași cerințe să fie adresate tuturor evaluatorilor indiferent de instituția de origine; discriminarea nu se mai practică demult (cel puțin teoretic) în cercetarea europeană și internațională.
  • eficiența financiară: în 2016 din fondurile bugetare pentru cercetare s-a cheltuit numai 75%, ceea ce a produs diminuarea bugetului pentru 2017. Pentru creșterea alocației pentru cercetare s-a apelat la credite de angajament care, împreună cu creditele bugetare, depășesc sumele din 2016. Este normal să se pună problema eficientizării cheltuielilor. În ultimii 5 ani numai pentru proiectele la care unitatea executivă a fost UEFISCDI sumele cheltuite cu evaluatorii din România au totalizat 4.797.763, pe când pentru evaluatorii din afara României sumele au fost de 11.831.444 lei. Am considerat ca diferența de peste 7 milioane de lei poate fi folosită în mod eficient prin alocarea și finanțarea unor proiecte științifice naționale. Este o abordare greșită oare?

 

În comunicatul Ad Astra se solicită exemple concrete și chiar se indică surse de informații sub forma unor linkuri. În dorința unei informări corecte am analizat și aceste surse. Spicuiesc din concluzii:

  • ANR (Franta), pe linkul indicat nu există referințe la evaluatori
  • NWO – Olanda, evaluatorii nu sunt platiți și sunt selectați din afară doar pentru evitarea conflictelor de interese. Un evaluator primește doar 1 proiect.
  • Suedia, evaluatorii străini se folosesc numai când lipsesc evaluatorii suedezi în respectivul profil (asemănare cu prevederile noastre deși NU am făcut copy paste).

 

Am căutat și în alte părți, de exemplu Portugalia, unde se lucrează NUMAI cu evaluatori portughezi la concursuri de tip TD (în România se poate lucra și cu evaluatori din afara țării).

https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Concurso_de_Bolsas_2016_paineis_EN.pdf

 

Dacă tot se vorbeste de „țări cu tradiție în cercetare…” am putea să luăm în considerare SUA unde proiectele finanțate prin diferite mecanisme se bucură numai de evaluatori americani.

 

Ad Astra citează din HG 583/2015 vorbind de „cei mai competenți cercetători la nivel internațional….) ori evaluatorii români selecționați SUNT recunoscuți la nivel internațional!

 

În concluzie, dacă vrem să promovăm cu adevarat cercetarea românească nu trebuie să începem prin a-i nega valorile și a-i desconsidera personalitățile.

 

 

Cu stimă,

Lucian Georgescu

 

Modificat la: 2017-06-09 11:39:00