Apel pentru acces deschis la infrastructurile de cercetare ale Joint Research Centre - JRC

 

Centrul Comun de Cercetare al Uniunii Europene (Joint Research Centre - JRC) a publicat, la 26 iunie 2017, apelul pentru acces deschis la laboratoarele și facilitățile științifice JRC pentru utilizatorii externi din mediul academic, organizații de cercetare, industrie, IMM-uri precum și din sectorul privat.

 

Trei dintre cele 41 de instalații ale laboratorului NanoBiotechnology își vor deschide porțile pentru cercetare în domeniile:

- Safety and security of buildings (ELSA-Reaction Wall and ELSA-HopLab)

- Nanobiotechnologies (NanoBiotech Lab)

 

Cele 38 de facilități ale JRC rămase, vor fi gradual deschise accesului, începând cu 2008. 

 

Informații suplimentare : https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access.

 

 

Condiții și criterii privind accesul

JRC va oferi accesul la instalațiile sale ne-nucleare cercetătorilor și oamenilor de știință din statele membre ale UE, țările candidate și țările asociate la Programul de cercetare al UE Orizont 2020. În cazul instalațiilor nucleare, JRC  va deschide  accesul statelor membre ale UE, țărilor candidate (în condițiile stabilite în acordurile sau deciziile încheiate) și țărilor asociate Programului de cercetare Euratom.

 

Vor exista două tipuri de acces la infrastructurile de cercetare ale JRC:

 

Primul tip de acces (orientat pe relevanță) se axează pe relevanța științifică și socio-economică a proiectului propus și implică un proces de selecție în urma unei cereri de propuneri. Acest tip de acces vizează în principal universitățile, instituțiile de cercetare și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în domenii legate de prioritățile strategice ale JRC și de prioritățile UE legate de standardizare, integrare și coeziune, creștere durabilă și competitivitate. În cadrul acestui tip de acces, utilizatorii sunt obligați să acopere orice cost suplimentar suportat de JRC, în timp ce accesul la facilitățile de cercetare nucleară poate fi oferit "free of charge". 

 

Cel de-al doilea tip de acces (orientat spre piață) este orientat, în principal, către industrie și instituții profitabile și prevede plata integrală a costurilor accesului.

Modificat la: 2017-06-30 13:31:00

Ultimele actualizari