Proiect de cercetare medicală privind bolile cardiovasculare și tumorile finanţat prin Axa 1 a POC

 

La Institutului Clinic Fundeni din București a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru cea de-a doua fază a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri”, coordonat de Academia de  Stiinte Medicale.

 

Contractul, având o valoare totală de 58.832.613, 34 lei, a fost semnat de domnul Lucian Georgescu, ministrul cercetării și inovării, de doamna Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene și de Acad. Dr. Irinel Popescu, președintele Academiei de Știinte Medicale.

 

Proiectul, propus spre finanțare de Academia de Știinte Medicale, prin Programul Operațional Competitivitate (POC), vine în completarea inițiativei finanțate din Programul Operațional Sectorial Creșterea Capacității Economice (POSCCE), în perioada 2007-2013.

 

Prin finanțarea proiectului se alocă aproximativ 58.832.613,34 lei pentru cercetarea avansată prin utilizarea sistemelor de angiografie și pentru dezvoltarea de noi abordări de tehnică medicală în 17 centre de cercetare din România – o premisă pentru impulsionarea activităţii de cercetare medicală, cu efecte directe asupra îmbunătăţirii stării de sănătate și a calităţii vieţii populaţiei.

 

Obiectivul celei de-a doua faze a proiectului este creșterea capacității de cercetare – dezvoltare a centrelor prin utilizarea sistemelor de angiografie achiziționate și cercetarea clinică a aproximativ 100 pacienți în fiecare centru de cercetare, în cadrul unui cluster emergent AngioNET.

 

“Temele de cercetare propuse la nivelul proiectului acoperă două domenii: bolile cardiovasculare și tumorile. Astfel, bazându-ne pe monitorizarea obiectivă a pacienților și pe cercetările realizate asupra tipurilor de intervenții sau tratamente, putem stabili politici de sănătate cu un nivel mai ridicat de succes în rândul bolnavilor cu afecțiuni cardiovasculare și oncologice”, a arătat Prof. Dr. Radu Deac, directorul de proiect.

 

Rezultatele cercetării se vor materializa într-o strategie națională de tratament a afecțiunilor, aplicabilă pe tot teritoriul țării, în centre specializate consacrate și, în plus, oferă dezvoltare în centre mai noi, cu experiență în creștere. Se evită, astfel, aplicarea unor procedee costisitoare, fără bază științifică.

 

Elementul cheie în realizarea obiectivelor propuse este folosirea echipamentului de angiografie performant, în vederea stabilirii diagnosticului angiografic, completat în cele mai multe cazuri și de componenta terapeutică.

 

Practic, medicii vor putea să depisteze, prin tehnici moderne de angiografie, boli ale arterelor cerebrale, ale bolilor arterelor inimii, ale arterelor periferice (stenoze, obstrucții), care necesită aplicarea specifică a unor procedee terapeutice (revascularizare chirurgicală, introducere de dispozitive intravasculare – stenturi – pentru repermeabilizarea sau dilatarea stenozelor arterelor fără intervenții chirurgicale). În domeniul oncologiei, a tumorilor hepatice, se urmărește descrierea unei hărți vasculare a ficatului în tumori și aplicarea intravasculară a unor procedee de eliminare a tumorilor. Totodată, proiectul face posibile dezvoltarea de centre medicale de cercetare pentru introducerea de noi tehnologii in practica medicală, precum și instruirea tinerilor (cercetători, medici și asistenți medicali) în aplicarea de noi tehnologii.

 

Cu privire la proiect, domnul Irinel Popescu, președintele Academiei de Știinte Medicale, a apreciat că în contextul problemelor de finanțare a cercetării pe care le cunoaștem cu toții, finanțarea unor proiecte prin absorbție de fonduri europene este una din cele mai eficiente și mai recomandate metode. Dacă adaugăm la aceasta și faptul că, după 5 ani, angiografele vor ramâne în spitalele din rețeaua Ministerului Sănătății în care au fost instalate și vor servi unor scopuri de asistență medicală, avem imaginea completă a unui proiect complex care răspunde unor comandamente multiple.

 

Despre proiect:

Proiectul Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri este finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de Cercetare-Dezvoltare.

 

Despre Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020:

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și infrastructura subdezvoltată de TIC și, implicit, servicii slab dezvoltate.

 

Modificat la: 2017-08-03 10:56:00