• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

H2020 – program orientativ al auditorilor

 

Comisia Europeană poate solicita un audit al grantului dumneavoastră H2020 în timpul proiectului sau în orice moment până la 2 ani de la plata finală. Acesta poate fi un audit direct (efectuat de către personalul Comisiei) sau un audit indirect (efectuat de către persoane sau organisme externe desemnate de Comisie).

 

Auditorii își desfășoară auditul ținând cont de dispozițiile acordului de finanțare H2020 și în conformitate cu standardele internaționale de audit. Aceste standarde cer ca auditorii să respecte cerințele etice, să planifice și să îndeplinească procedurile relevante, în conformitate cu program orientativ al auditorilor, pentru a obține o asigurare rezonabilă că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

 

Punerea în aplicare a acestui program orientativ de audit asigură coerența abordărilor de audit, precum și coerența concluziilor auditului, garantând tratamentul egal al beneficiarilor. În plus, aceasta oferă o îndrumare clară cu privire la procesul de audit propriu-zis și contribuie la certitudinea juridică.

 

Este orientativ, deoarece judecata profesională a auditorilor poate justifica necesitatea abaterii de la aceasta din anumite motive și poate ajusta abordarea auditului în mod corespunzător. Cu toate acestea, se așteaptă ca aceasta să fie mai degrabă o excepție decât o regulă.

 

Beneficiarii granturilor H2020 pot consulta programul accesând:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/audit/h2020-iap_en.pdf

 

Modificat la: 2017-12-06 18:14:00