• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Consiliul Național al Cercetării Științifice

 

pdfOrdinul nr. 213/19.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia - (OM 213/2017);

 

 

pdfRaport de activitate al CNCS pentru anul 2017 - 01.08.2018 16:21

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supun dezbaterii publice în perioada 11 octombrie - 9 noiembrie 2018, criteriile de evaluare și recunoaștere a editurilor (Procedura de evaluare a editurilor pentru obținerea recunoașterii CNCS), atribuție prevăzută de OMCI nr.213/2017. Vă rugăm să transmiteți observațiile dumneavoastră pe adresa secretariat.cncs@research.gov.ro. - 11.10.2018 12:27

 

 

Prin pdfOrdinul nr. 778/21.12.2017 a fost aprobată Procedura de evaluare a editurilor din domeniul științelor juridice- 04.01.2017 11:21

 

 

 

Edituri acreditate CNCS:

 

Lista editurilor acreditate CNCS

 

Editura

Domeniul

Data acreditării

1.

 Solomon SRL

Științe juridice

23.04.2018


 

Modificat la: 2018-10-11 12:27:00