Acreditare presă

 

 

Acreditarea rezentanților mass-media la sediul Ministerului Cercetării și Inovării poate fi permanentă sau temporară.

 Jurnaliștii care au acreditare permanentă sunt informați, prin e-mail asupra programului oficial al ministrului și a activităților oficiale care au loc la sediul Ministerului Cercetării și Inovării și au acces pe baza ecusonului de acreditare.

 Pentru a obține acreditare permanentă la Ministerul Cercetării și Inovării pentru anul în curs, jurnaliștii completează și transmit Compartimentului Presă, Relații cu Publicul și Relația cu Parlamentul formularul de acreditare, care poate fi descărcat de pe site-ul MCI. Pentru conformitate, solicitarea va fi însoțită de o fotografie tip legitimație și de câte o copie a legitimației de serviciu.

 Ecusonul de acreditare se înmânează jurnalistului la sosirea la sediul Ministerului Cercetării și Inovării și poate fi utilizat de către acesta doar în incinta MCI. Acreditarea permanentă este valabilă pâna la sfârșitul anului în curs.

 Acreditarea temporară, valabilă o zi, poate fi obținută de jurnaliștii care nu au acreditare permanentă și vor să participe la o acțiune destinată mass media, care are loc la sediul Ministerului Cercetării și Inovării.  Aceasta se poate acorda pe baza unei solicitări din partea redacției, transmisă pe adresa de e-mail madalina.sirbu@research.gov.ro, precum și a actelor de identitate  (format electronic).

 

Acreditarea temporară permite accesul în Ministerul Cercetării și Inovării la acțiunea pentru a care a fost emisă, iar pentru conformitate, jurnalistul trebuie să prezinte actul de identitate.

 

Relații suplimentare privind modul de acreditare pot fi obținute la:

 

Persoană responsabilă: Mădălina SÎRBU

Adresă: Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, România

Telefon: +4021 303.41.99 Interior: 241

Fax: +4021 312.66.17

Email: biroupresa@research.gov.ro

 

Modificat la: 2018-02-14 10:34:00