Atragerea tinerilor către știință, deziderat strategic al societății cunoașterii

 

În contextul eforturilor de creştere a vizibilităţii rezultatelor obţinute de comunitatea ştiinţifică din România pentru educarea tineretului către ştiinţă şi ştiinţele inginereşti şi a eforturilor societăţii de a menţine în ţară specialişti de înaltă calificare, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare Ṣtiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – INCSMPS București, Institutul de Sociologie al Academiei Române şi Universitatea Politehnică București, sub patronajul Ministerului Cercetării si Inovării, organizează workshop-ul internațional ATRAGEREA TINERILOR CĂTRE ȘTIINŢĂ – DEZIDERAT STRATEGIC AL SOCIETĂȚII CUNOAȘTERII.

 

Workshop-ul face parte din categoria manifestărilor ştiinţifice dedicate conştientizării importanţei atragerii tinerilor către domeniul ştiinţific, având astfel:

 


(1) Politici de motivare/ atragere/ promovare a tinerilor pentru cariera de cercetător și impactul asupra pieței muncii și competitivității.

(2) Modele şi structuri de formare pentru cercetarea științifică.

(3) Modele de bune practici - povești de succes în atragerea elevilor către cercetarea ştiințific.

(4) Rolul muzeului tehnic în atragerea şi  formarea tinerilor către/în domeniul ingineriei.

 

Evenimentul va avea loc în perioada 21-22 iunie 2018, în Bucureşti, bucurându-se de prezenţa unor prestigioşi reprezentanţi ai unor organisme naţionale şi europene reprezentative, dintre care amintim: institute de cercetare, universităţi, centre de cercetare, operatori economici, ONG-uri din ţări ca Germania, SUA, Japonia, China, Franţa, Moldova.

 

Programul constă din lucrări structurate în sesiuni orale și lecții invitate. Prezentările nu trebuie să depășească 20 minute pentru lucrările prezentate oral, respectiv 30 de minute pentru lecțiile invitate, inclusiv discuțiile.

 

Limba oficială a workshop-ului este engleza, astfel toate lucrările trebuie redactate în limba engleză.

 

ABSTRACTUL se va trimite către secretariat, prin e-mail, formatul fiind pe pagina de web a workshop-lui. Abstractele vor fi publicate în cartea de abstracte, indexată ISBN, în volum de lucrări având codul ISSN, în reviste cotate ISI şi/sau proceedinguri ISI.

 

Mai multe detalii găsiți pe pagina web a evenimentului.

 

 

Modificat la: 2018-06-19 13:19:00