Ministrul Cercetării și Inovării, Nicolae Burnete, a vizitat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare (IMNR)

 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare (IMNR - imnr.ro) reunește proiectanți și cercetători din trei institute: ICECHIM, ICEM şi IPROCHIM.

 

Structurată pe trei direcții: cercetare, proiectare și microproducție, activitatea institutului a fost concentrată spre promovarea industrială a sute de tehnologii, studii de fezabilitate și proiecte complexe. Peste 220 aliaje noi (pulberi, benzi, sârme, etc.) au fost realizate în IMNR pentru agenții economici din țară sau pentru export.

 

Structura organizatorică a institutului cuprinde patru mari laboratoare: ecotehnologii și protecția mediului, materiale și tehnologii avansate, materiale nanostructurate și analize fizico-chimice și structurale.

 

INMR este recunoscut la nivel internațional prin cele două centre: Centrul de Cercetare pentru Intensificarea Proceselor Metalurgice la Presiuni și Temperaturi Ridicate (HIGHPTMET) și Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate (CTT ANVAMAT).

 

 

În cadrul vizitei, ministrul Nicolae Burnete a vizitat laboratoarele și centrele institutului și a purtat discuții cu cercetătorii și conducerea institutului în vederea analizei activității și a evaluării proiectelor aflate în derulare.

 

Modificat la: 2018-06-20 11:26:00