• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

”Orizont Europa (HE) – provocări și oportunități. H2020, deficiențe și remedieri în HE” – dezbatere deschisă în Parlamentul European, 26 iunie 2018, Bruxelles

 

O sală plină cu participanți interesați și dornici de a-și împărtăși preocupările privind viitorul Program-cadru pentru cercetare și inovare, Orizont Europa (2021 -2027). Dacă pe 15 iunie a.c., Orizont Europa era prezent la Palatul Parlamentului din București, pe 26 iunie a.c., acesta a fost în dialog cu părțile interesate la Parlamentul European din Bruxelles. Două evenimente găzduite de europarlamentarul Dan Nica, membru al Comisiei ITRE din Parlamentul European (Industrie, Cercetare și Energie), raportor pentru Orizont Europa, pentru Regulamentul de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, reguli de participare și diseminare. Domnul Ciprian Preda, secretar de stat în Ministerul Cercetării și Inovării a fost la rândul său prezent în calitatea sa de coordonator al activităților pentru exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene pentru domeniul cercetare și inovare. Invitați la masa dezbaterilor au fost domnii Carlos Moedas, Comisar european pentru cercetare, știință și inovare și Jean-Eric Paquet, directorul general al Direcției Generale pentru cercetare și inovare din cadrul Comisiei Europene.

 

Europarlamentarul Dan Nica a punctat că va milita pentru un buget mai mare alocat HE, 120 miliarde EUR, și că trebuie să facă față unui nou Program-cadru prea complex, cu mai multe obiective operaționale, activități specifice mai multe și noi instrumente specializate (mai ales cele financiare), printre altele. Va pleda pentru un Program-cadru în care excelența va prevala pe întreg teritoriul Uniunii Europene și în acest sens trebuie susținute o serie de acțiuni care să sprijine: investiția în cercetători (acțiunile Marie Sklodowska Curie sau Catedrele ERA, de exemplu); consolidarea colaborării între țările mai puțin performante și cele de succes (prin acțiuni ”twinning” de înfrățire a laboratoarelor și de ”teaming” pentru centre de excelență); crearea de noi rețele între entități de cercetare cu performanțe mai reduse în Programul-cadru și alte echipe de cercetare de succes; îmbunătățirea sinergiilor între diferite surse de finanțare din diferite programe europene; și chiar ”evaluarea oarbă” (evaluarea descrierii științifice fără menționarea partenerilor). A făcut un apel participanților și tuturor părților interesate pentru ca sugestiile lor privind Regulamentul de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, reguli de participare și diseminare (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0436) să-i fie transmise personal la adresa sa de e-mail: dan.nica@europarl.europa.eu, până la data de 29 iunie 2018.

 

Domnul secretar de stat Ciprian Preda a felicitat organizatorii evenimentului și a asigurat că România își propune să joace un rol activ în cadrul Președinției sale la Consiliului Uniunii Europene pentru negocierea în timp util a Programului-cadru Orizont Europa. HE trebuie să fie ambițios, cu impact, mai bun și mai simplu decât H2020, dar, citându-l pe Albert Einstein ”everything should be made as simple as possible, but not simpler” (totul trebuie făcut cât mai simplu, dar nu și simplist). O mare provocare politică care rămâne prezentă privește decalajul existent la nivelul statelor membre privind diferențele de cercetare-inovare (research and innovation divide), inclusiv participarea la Programul-cadru. Nu ar trebui să acceptăm acest lucru, deoarece este o situație care este în detrimentul întregii Uniuni Europene, în contextul concurenței mondiale. Trebuie să susținem oportunități reale pentru a folosi excelența din întreaga Uniune. O altă provocare privește mobilitatea ”creierelor” și trebuie acționat în sensul reținerii și dezvoltării excelenței în Europa. Pentru aceasta trebuie să avem salarii competitive pentru cercetătorii care participă la activitățile Programului-cadru, fără a depinde într-o manieră atât de mare de locul lor de muncă, deoarece calitatea și nivelul acestor activități sunt egale pentru toți partenerii. Situația actuală, din H2020, de utilizare a schemelor naționale existente ca referință pentru salarizare, combinată cu un bonus, nu contribuie la inversarea acestei realități a fluxurilor de resurse umane din domeniul cercetării și inovării într-o direcție, polarizând astfel harta excelenței.

 

În încheiere secretarul de stat Preda a menționat că există preocupări dar și un mare interes pentru structura HE și în ceea ce privește parteneriatele, misiunile și planificarea strategică, care au început a fi discutate și negociate. Fără a exclude calitatea negocierilor, un calendar accelerat pentru încheierea acestora este un deziderat al Președinției române, dar procesul depinde în mare măsură de rezultatele obținute de Președinția austriacă, de contextul alegerilor Brexit și de alegerile europene.

 

Comisarul Carlos Moedas a mulțumit europarlamentarului Nica și secretarului de stat Preda pentru sprijinul lor și determinarea de a accelera acordul între statele membre în cadrul negocierilor pentru Orizont Europa. Acesta este impulsul de care are nevoie Europa în această perioadă și și-a manifestat întreaga disponibilitate pentru a contribui la succesul demersurilor. Comisarul Moedas a reiterat dorința sa ca noul Program-cadru să fie mai aproape de cetățeanul european, să-i permită să se implice mai mult în configurarea acestuia, motiv pentru care HE trebuie să fie mai bine structurat decât H2020, mai simplu de înțeles, cu parteneriate și misiuni care să răspundă nevoilor cetățenilor europeni și care să conducă la dezvoltarea economică a Uniunii și la rezolvarea provocărilor globale cu care ne confruntăm.

 

 

 

Modificat la: 2018-06-27 15:32:00