• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 07.08.2018

 

Rezultatele probei scrise la concursul organizat îndata de 07.08.2018 pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier I debutant la Serviciul Evaluare, Selecție și Contractare din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare.

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

BAȘCHIR Camelia                  

1,33

Respins

2.

BĂRNOAIEA Lucian – Constantin

25,33

Respins

3.

HANEA Marius Dumitru

46,16

Respins

4.

LE TORRIELLEC Georgiana

3,00

Respins

5.

OJOVAN Mihai       

17,33

Respins

6.

SPINENCO Alexandra – Maria

41,00

Respins

7.

CHIPER – MOISE Florentina  

-

Candidatul nu s-a prezentat la proba scrisă

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi,08.08.2018, ora 10,00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

 

Secretar comisie

SEINU – DRAGNEA Ionel

Modificat la: 2018-08-08 10:00:00