Testarea profesională organizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea selectării funcţionarilor publici care urmează a fi redistribuiţi pe funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul MCI

 

Informaţii concurs
 
Tip concurs: Testări profesionale - funcţii publice de executie
Data de sustinere a probei scrise: 20.08.2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul Ministerului Cercetării şi Inovării
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele se depun în perioada 07 - 14 august, inclusiv la sediul Ministerului Cercetării şi Inovării
Concurs afişat la data: 07.08.2018, ora 08:00
 
 
 
Informaţii posturi scoase la concurs
 
Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: ACHIZITII
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: ACHIZITII
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: BIROU
Denumire compartiment: AVIZARE SI CONTENCIOS
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Consilier juridic
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: BIROU
Denumire compartiment: AVIZARE SI CONTENCIOS
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: RELATII INSTITUTIONALE SI RELATIA CU PARLAMENTUL
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: FINANCIAR, RESURSE UMANE SI SALARIZARE
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: BUGET CONTABILITATE
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: PROGRAME CDI
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: RELAŢII PUBLICE SI MASS MEDIA
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Consilier
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 


Auditor
Descriere post   Localizare post
Clasa: I
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: AUDIT PUBLIC INTERN
MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVARII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI
 
 
Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postului
 
(2) Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

(2.1) Pentru funcţia publică de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit Public Intern:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice;
- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „superior” sau de nivel superior;

(2.2) Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior ( 3 posturi ) – Compartimentul Corpul de Control al Ministrului:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „superior” sau de nivel superior;

(2.3) Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Relaţii Publice şi Mass Media:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „superior” sau de nivel superior;

(2.4) Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcţia Politici şi Programe CDI:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „superior” sau de nivel superior;

(2.5) Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent - Direcţia Economică, Resurse Umane şi Salarizare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice;
- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „asistent” sau de nivel superior;

(2.6) Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior - Direcţia Economică, Resurse Umane şi Salarizare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice;
- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „superior” sau de nivel superior;

(2.7) Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Juridic şi Relaţii Instituţionale:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „asistent” sau de nivel superior;

(2.8) Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic şi Relaţii Instituţionale:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „superior” sau de nivel superior;

(2.9) Pentru funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic şi Relaţii Instituţionale:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „superior” sau de nivel superior;

(2.10) Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Achiziţii, Investiţii şi IT:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „principal” sau de nivel superior;

(2.11) Pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Achiziţii, Investiţii şi IT:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „superior” sau de nivel superior;
 
 
 
Bibliografie concurs

1. Constituţia României, republicată;


2. H.G. nr. 13/2017 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, cu modificările şi completările ulterioare;

3. OMCI nr. 463/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării şi Inovării (http://www.research.gov.ro/uploads/minister/rof-mci.pdf);

4. O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
(http://www.research.gov.ro/ro/articol/1021/despre-ancs-legislatie)

5. H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul CDI pentru perioda 2014-2020;

6. H.G. nr. 583 /2015 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015- 2020;

7. H.G. nr. 1265/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul naţional de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

8. H.G. nr. 1266/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Legea nr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr.7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

12.Legea nr. 319 /8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

13. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

14.Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

15.O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

16.Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată;

17.H.G. nr. 561 / 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;

18. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

Modificat la: 2018-08-07 08:00:00