Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 14.08.2018

 

Rezultatele probei scrise la concursul organizat în data de 14 august 2018 de Ministerul Cercetării și Inovării pentru ocuparea posturilor contractuale vacante pe perioadă determinată la Compartimentul Suport Implementare Axă - Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare în cadrul Proiectului “Sprijin logistic pentru activitatea OI Cercetare”

 


- 1 post: pentru  realizarea contabilității aferente proiectelor finanțate  prin Programul  POAT 2014-2020 , în conformitate cu cerințele specifice gestionării fondurilor structurale, al căror beneficiar este OI Cercetare din cadrul MCI

1. VOICU Ana Iulia                 - 71,66 puncte

 


- 1 post: pentru activitatea de elaborare a documentaților de achiziție publică  pentru procedurile necesare încredințării contractelor derulate în cadrul proiectelor finanțate prin programul POAT


1. ALDOIU Monica-Carmen                 - nu s-a prezentat

 


- 1 post: pentru activitatea de programare a Axei 1 POC.


1. ROMAN Irina Victoria            - 97,33 puncte

 - 3 posturi: pentru monitorizarea proiectelor a Axei 1 POC.


1. STANCU Marioara                                - 96,66 puncte

2. BĂRNOAIEA Lucian-Constantin               - 71,00 puncte

3. FLOREA Bogdan-Ioan                             - 70,00 puncte

4. ANDREI Cristina                                  - 56,66 puncte

5. CIOLOMIC Marinela Ruxandra                - 29,00 puncte

6. RĂCIANU Marius                                  - 4.00 puncte

7. SUGEAC Elena                                    - nu s-a prezentat

8. ZIDĂRESCU Anca Narcisa                     - nu s-a prezentat

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor probei scrise, care se depune la sediul instituției.

 

Afișat astăzi 20 august 2018 ora 12:00.

Modificat la: 2018-08-20 12:00:00