Rezultate selecţie dosare la examenul de promovare în grad profesional pentru concursul din 30.08.2018

 

Rezultate la selecția dosarelor la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat de Ministerul Cercetării și Inovării în data de 30.08.2018.

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

1.BELENCIUC Vitalie                      - admis

2.IONESCU Maria Georgiana           - admis

3.PALADE Andrei                             - admis

4.PETRICĂ Raluca Maria                 - admis

5.ZANFIR Nina                                - admis

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 30.08.2018 ora 10,00 în sediul  Ministerului Cercetării și Inovării etaj 3 camera 301.

 

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală buletinul / cartea de identitate, pentru acces și verificarea prezenței nominale. Lipsa acestuia atrage imposibilitatea de participare la proba scrisă.

 

Afişat astăzi, 24.08.2018, ora  12:30 la sediul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2018-08-24 12:30:00