Rezultatele probei interviu la examenul de promovare în grad profesional pentru concursul din 30.08.2018

 

Rezultatele probei interviu la concursul organizat de Ministerul Cercetării și Inovării pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar pentru Cercetare și Direcției Economice, Resurse Umane și Salarizare din data de 04.09.2018.

 

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei interviu

 

1.

BELENCIUC Vitalie                   

97,66

Admis

2.

PETRICĂ Raluca-Maria

97,33

Admis

3.

ZANFIR Nina

98,33

Admis

4.

IONESCU Maria-Georgiana

95,66

Admis

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,care se depune la sediul instituției.

 

 

Afişat astăzi, 04.09.2018, ora 15:00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

Modificat la: 2018-09-04 15:00:00