Secretarul de stat Ciprian Preda a participat la deschiderea oficială a Centrului Internațional pentru Pregatire Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA)

 

În perioada 20-21 septembrie, la Măgurele, pe Platforma de Fizică a avut loc deschiderea oficială a Centrului Internațional pentru Pregătire Avansată și Cercetare in Fizică-CIFRA, centru UNESCO creat în baza unui Acord între guvernul Romaniei și UNESCO.

 

Misiunea CIFRA (singurul Centru de acest gen din Europa de Est și Sud-Est), este aceea de a contribui la transformarea Romaniei în donor regional în știință si educație folosind rețelele UNESCO și buna colaborare cu Centrul Internațional de Fizică Teoretică (ICTP)-Abdus Salam din Trieste. 

 

CIFRA are ca obiective oferirea de facilități și oportunități de pregătire și cercetare avansată pentru tineri din țările Europei Centrale și de Est, precum și pentru cei din țări mai puțin dezvoltate, precum și desfășurarea de activități de promovare în domeniul științei și educației  în cooperare cu instituții naționale și internaționale.

 

Deschiderea oficială a CIFRA a reprezentat un eveniment major la care au participat invitați de seama reprezentand  UNESCO- domnii Sandro Scandolo (reprezentant al ADJ UNESCO pentru sectorul de Științe Naturale) și Martiale Zebaze Kana(directorul diviziei de Politica științei și consolidarea capacităților și membru în Board-ul internațional al CIFRA), ICTP- domnii George Thompson(membru al directoratului și membru in Board-ul internațional al CIFRA) și Joseph Niemela (consilier al ADG UNESCO), Academia Mondială de Științe (TWAS)- domnul Romain Murenzi (director executiv). La eveniment au fost prezenți și domnii Ciprian Preda, secretar de stat și Viorel Vulturescu, director al Direcței de Relații Externe de la Ministerul Cercetării și Inovării (minister desemnat prin Acordul cu UNESCO să coordoneze activitatea CIFRA), domnul Ionel Palăr președintele Comisiei parlamentare pentru relația cu UNESCO, domna Ligia Deca- Consilier de stat pentru Educație și Cercetare al președintelui Romaniei, domnul Matei Viorel Ardeleanu-  Director general în Ministerul Afacerilor Externe, domnul Adrian Curaj- Director general UEFISCDI, directori generali și directori ai institutelor de pe Platforma de fizică Magurele, alte personalități.

 

În prima zi a evenimentului domnul Sabin Stoica, director al CIFRA, a făcut o prezentare a Centrului, prezentare urmată de discuții, prezentări ale unor institute naționale de cercetare și de scurte vizite în laboratoarele acestora.

 

În ziua a doua au avut loc ședințele de constituire a Board-lui internațional al CIFRA (prezidat de domnul Ciprian Preda) și al Comitetului științific Internațional (prezidat de domnul Sandro Scandolo).

 

A urmat apoi o sesiune de dezbateri și una de închidere a evenimentului din care au rezultat urmatoarele concluzii:

 

1) România poate oferi foarte bune oportunități de pregătire prin stagii de cercetare în laboratoare dotate la nivel European tinerilor studenți și cercetători din regiune, precum și celor din țări mai putin dezvoltate de pe alte continente;

 

2) CIFRA poate fi un element integrator al unui program coerent și credibil care poate face din tara noastra un donor regional în educație și știință prin valorificarea infrastructurii de cercetare și expertiză existente, cu consecințe benefice privind extinderea vizibilității și creșterea prestigiului României in aceste domenii;

 

3) pentru dezvoltarea unei strategii și a unui astfel de program este necesară o finanțare dedicată și predictibilă.

 

 

Modificat la: 2018-09-25 17:04:00