Lista modelelor de documente pentru programul nucleu 2019-2022

 

 

pdfStructura cadru a Programului nucleu;

pdfLista proiectelor propuse pentru evaluare;

pdfContractul de finanțare al Programului nucleu - v5; - reactualizat la 31.01.2019 18:40

pdfModel - Declarație privind veniturile INCD;

 

Anexele contractului de finanțare:

pdfAnexa 1 – Lista proiectelor componente;

pdfAnexa 2 – Schema de realizare a programului-nucleu - v2; - reactualizat la 17.04.2019 18:39

pdfAnexa 3 – Categorii de cheltuieli prevăzute pentru realizarea proiectului;

pdfAnexa 4 – Deviz antecalcul estimativ 2019-2022 - v3; - reactualizat la 23.04.2019 15:03

pdfAnexa 4a – Deviz antecalcul estimativ 2019 - v2; - reactualizat la 27.02.2020 11:29

pdfAnexa 5 – Nota de fundamentare a manoperei - v3; - reactualizat la 19.02.2020 15:05

pdfAnexa 6 – Centralizator cu decontările lunare - v2; - reactualizat la 17.04.2019 18:39

pdfAnexa 7 – Acord de realocare - v4; - reactualizat la 27.02.2020 11:29

pdfAnexa 8 – Cerere de plată - v2; - reactualizat la 19.02.2020 15:05

pdfAnexa 9 – Proces verbal de avizare internă;

pdfAnexa 10 – Raport de activitate al fazei - v2; - reactualizat la 17.04.2019 18:39

pdfAnexa 11 – Deviz postcalcul - v3; - reactualizat la 27.02.2020 11:29

pdfAnexa 12 – Convenţie avans - v3; - reactualizat la 19.02.2020 15:05

pdfAnexa 13 – Raport de finalizare al proiectului;

pdfAnexa 14 – Raport anual de activitate;

pdfAnexa 15 – Raport final de activitate;

pdfAnexa 16 – Raport anual de evaluare al comisiei de specialitate;

pdfAnexa 17 – Act adiţional - v3; - reactualizat la 19.02.2020 15:05

pdfAnexa 18 – Centralizator cheltuieli -v2. - reactualizat la 17.04.2019 18:39

Modificat la: 2019-04-17 18:39:00