Ministrul cercetării și inovării, Nicolae HURDUC, a vizitat Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)

 

Ministrul cercetării și inovării, prof.dr.ing. Nicolae Hurduc, a efectuat o vizită la Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” având convorbiri cu directorul general al institutului acad. Nicolae Victor Zamfir și echipa de management a proiectului ELI – NP.

 

Vizita a prilejuit cunoașterea și informarea directă asupra stadiului realizării proiectului Extreme Light Infrastructure – Nuclear Phuysics (ELI-NP).

 

La acest moment toate componenetele Sistemului de Laseri de Mare Putere fiind instalate în clădirile facilității ELI-NP și fiind în procedură de asamblare și testare continuă, cu planificare de punere în funcțiune în primăvara anului 2019 la puterea de 10 PW. Conform testelor intermediare din mai a.c. au fost obținute puteri de 3 PW.

 

Au fost de asemenea prezentate și analizate posibile soluții de realizare a contractului de furnizare a echipamentului Sistem Fascicul Gamma care prezintă întârzieri față de graficul contractual.

 

Pe parcursul discuțiilor au fost identificate măsuri pentru realizarea la parametrii planificați, în termenele și în bugetul aprobat, pentru toate componentele infrastructurii de cercetare ELI-NP.

 

 

Modificat la: 2018-11-07 14:37:00