Rezultatele probei interviu la examenul organizat în data de 04.06.2019 pentru promovarea în gradul profesional imediat superior

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

 

Consilier juridic I principal – Serviciul Juridic și Relații Instituționale, Biroul Avizare și Contencios

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei interviu

 

1.

CERNEA Florentina

100 puncte

ADMIS

 

 

Expert I principal – Serviciul Verificare Financiară și Verificare Achiziții

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei scrise

 

1.

ȘESTALIUC Lenuța

88  puncte

ADMIS

 

 

Expert I superior – Serviciul Programare, Informare și Comunicare

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul

probei interviu

Rezultatul probei scrise

 

1.

PALADE Andrei

75 puncte

ADMIS

 

 

Afişat astăzi, 04.09.2018, ora 16:00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

Modificat la: 2019-06-04 16:02:00