Rezultatele finale la concursul organizat în data de 04.06.2019

 

REZULTATELE FINALE

 

la examenele organizate de Ministerul Cercetării si Inovării pentru promovarea în gradele imediat superioare la Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Verificare Financiară și Verificare Achiziții, respectiv Serviciul Programare, Informare și Comunicare și Serviciul Juridic și Relații Instituționale, Biroul Avizare și Contencios, în data de 04.06.2019

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernuluinr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

 

Expert I principal – Serviciul Verificare Financiară și Verificare Achiziții

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Punctajul probei interviu

Punctajul final

Rezultatul final

1.

ȘESTALIUC Lenuța

88 puncte

89,33 puncte

177,33 puncte

ADMIS

 

 

Consilier I superior - Serviciul Programare, Informare și Comunicare

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Punctajul probei interviu

Punctajul final

Rezultatul final

1.

PALADE Andrei

100 puncte

75 puncte

175 puncte

ADMIS

 

 

Consilier juridic I principal - Serviciul Juridic și Relații Instituționale, Biroul Avizare și Contencios

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Punctajul probei interviu

Punctajul final

Rezultatul final

1.

CERNEA Florentina

99 puncte

100 puncte

199 puncte

ADMIS

 

 

Afişat astăzi, 05.06.2019, ora 16.30  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării

Modificat la: 2019-06-05 16:30:00