• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Rezultatele selecției dosarelor la concursul de recrutare din data de 16.07.2019 pentru postul contractual de consilier IA la Direcția Relații Europene și Internaționale

 

 

Rezultatul SELECȚIEI DOSARELOR de înscriere la concursul de recrutare organizat de Ministerul Cercetării și Inovării în data de 16.07.2019 pentru încadrarea postului contractual de consilier IA la Direcția Relații Europene și Internaționale

 

 

 

Posturi vacante:

1. Direcția Relații Europene și Internaționale

     - 1 post de consilier IA

 

 

Informații privind selecția dosarelor

 

Data selecției dosarelor: 9 iulie 2019

 

 

 

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcția/

Compartimentul pentru care candidează

Rezultatul selecției

dosarelor

Motivul respingerii

dosarului

1.

ANDREI Diana

Dir. Rel. Europene și Intl.

ADMIS

 

2.

BIZDRIGHEANU Bianca - Tania

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS –  va prez.cazier

 

3.

BULIGESCU Bianca

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS

 

4.

BULZAN Aura - Nicoleta

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS

 

5.

BURUEAN Alexandru

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS

 

6.

CĂPRARU Ruxandra-Oana

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS

 

7.

IONETE

Anca-Ioana

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS – va prez.cazier

 

8.

OLTEANU Felicia-Codruța

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS – va prez.cazier

 

9.

NEAGU

Eugeniu Cătălin

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS

 

10.

RĂILEANU Mihaela

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS

 

11.

STAN

Ana - Alexandra

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS

 

12.

STOICA (TIVDĂ) Mihaela

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS– va prez.cazier

 

13.

SUGEAC Elena

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS

 

14.

TACHE Andreea Cătălina

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS–  va prez.cazier

 

15.

TUDOR Claudia

Dir. Rel. Europene și Intl

ADMIS

 

 

 

Candidaţii declaraţi admişi, vor susține proba scrisă în data de 16 iulie 2019, ora 10.00, la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, Str. D.I.Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 31 din Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcției contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Afișat astăzi, 9 iulie 2019, la sediul Ministerului Cercetării și Inovării, Str. D.I.Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.

Modificat la: 2019-07-09 16:52:00