Rezultatele probei interviu la concursul organizat de MCI pentru funcția contractuală de Consilier I A la Directia Relații Europene și Internaționale, din data de 19.07.2019

 

 

Nr.crt

Cod înregistrare

PUNCTAJ      PROBA INTERVIU

REZULTATUL

PROBEI INTERVIU

1.

9990

80 puncte

ADMIS

2.

9999

70 puncte

ADMIS

3.

9940

85 puncte

ADMIS

4.

9938

85 puncte

ADMIS

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului probei INTERVIU, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,care se va depune la sediul instituției.

 

Afişat astăzi, 22.07.2019, ora 10.00  la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării și Inovării.

 

Modificat la: 2019-07-22 10:19:00