Rezultatul la contestația depusă după proba INTERVIU la concursul organizat de MCI, în data de 19.07.2019, pentru postul contractual de Consilier I A la Direcția Relații Europene și Internaționale

 

 

 

Cod identificare

Rezultatul contestației

 

 

 

9938

În urma întrunirii Comisiei de soluționare a

contestațiilor, membrii acesteia au studiat întrebările și răspunsurile consemnate în documentul privind proba de INTERVIU, baremurile stabilite și punctajele acordate, constatând că în înțelesul prevederilor HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, nu se justifică modificarea punctajului acordat inițial, iar contestația se respinge.

 

 

 

 

Afișat astăzi, 24 iulie 2019, ora 10.30

 

Modificat la: 2019-07-24 10:30:00