• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube

Având în vedere adresa înregistrată la ANFP, vă informăm că procedura derulată pentru ocuparea funcției publice de conducere de Director al Direcției Politici și Programe CDI din cadrul MCI,se suspendă,urmând a fi reluată la o dată ulterioară.

 

 

 

Având în vedere adresa înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 48570/22.10.2019, vă informăm că procedura derulată pentru ocuparea funcției publice de conducere de Director al Direcției Politici și Programe CDI din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării,se suspendă, urmând a fi reluată la o dată ulterioară.

 

 

Modificat la: 2019-10-22 20:02:00