BREXIT

 

 

 

Acordul de retragere și perioada de tranziție

 

Acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană a intrat în vigoare la 1 februarie 2020. Acordul prevede o perioadă de tranziție, până la 31 decembrie 2020. Pe durata perioadei de tranziție, Regatul Unit va fi asimilat unui stat membru și va continua să aplice dreptul UE, însă fără a lua parte la deciziile Uniunii.

 

Conform prevederilor acordului, Regatul Unit va continua să participe la Programele UE finanțate în Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, inclusiv la programul de cercetare și inovare al Uniunii Europene - Orizont 2020, până la închiderea acestora.

 

Așadar, oamenii de știință, cercetătorii și mediul de afaceri din Regatul Unit pot continua să participe în aceste programe și să obțină finanțare pe întreaga perioadă de derulare a proiectelor individuale, inclusiv pentru proiectele care se finalizează după încheierea perioadei de tranziție în 2020.

 

 

 

Schimbările inevitabile în relația cu UK la finalizarea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020)

 

În paralel cu procesul de negociere privind viitorul parteneriat dintre UK și UE, demarat la 2 martie 2020, se desfășoară un amplu proces de pregătire, la nivelul UE, în vederea gestionării adecvate a finalizării perioadei de tranziție.

 

 

 

 

 

Negocierile privind viitorul acord de parteneriat

 

În ceea ce privește participarea Regatului Unit la viitoarele programe ale Uniunii Europene, Declarațiapolitică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit stipulează următoarele:

 

“Ținând seama de amploarea și aprofundarea preconizate ale viitoarelor relații și de legătura strânsă dintre cetățenii lor, părțile vor stabili principii, termeni și condiții generale privind participarea Regatului Unit la programele Uniunii, sub rezerva condițiilor stabilite în instrumentele corespunzătoare ale Uniunii, în domenii precum știința și inovarea, tineretul, cultura și educația, dezvoltarea teritoriilor de peste mări și acțiunea externă, capabilitățile de apărare, protecția civilă și spațiul. Acestea ar trebui să includă o contribuție financiară echitabilă și adecvată, dispoziții care să permită o bună gestiune financiară de ambele părți, tratamentul echitabil al participanților și o gestionare și consultare corespunzătoare naturii cooperării dintre părți.

 

De asemenea, părțile vor analiza posibilitatea participării Regatului Unit la consorțiile pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), sub rezerva condițiilor instrumentelor juridice ale Uniunii și a statutelor individuale ale ERIC și ținând seama de nivelul de participare a Regatului Unit la programele Uniunii în domeniile științei și inovării.“

 

 

LINK-URI  UTILE:

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en

https://www.mae.ro/brexit

https://www.edu.ro/brexit

https://www.ukro.ac.uk/Documents/factsheet_brexit.pdf?pubdate=200123

 

 

Adresă de contact

E-mail: brexit@research.gov.ro

 

Modificat la: 2020-11-11 23:09:00