• Facebook
  • Contact
  • Cariere
  • Newsletter
  • Webmail
  • ROSTeu

Prezentare

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare(ANCSI) este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

 

ANCSI este instituţie publică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniul său de activitate.

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în calitatea sa de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, poate delega ANCSI alte competenţe ce derivă din acte normative, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin ANCSI, are rolul şi responsabilitatea:

 

a) de a defini obiectivele strategice;

b) de a defini, aplica, monitoriza şi de a evalua politicile necesare în vederea realizării obiectivelor prevăzute la lit. a);

c) de a asigura planificarea activităţilor, conform obiectivelor stabilite;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar în vederea aplicării politicilor;

e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenţa politicilor guvernamentale;

f) de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii;

g) de a defini, finanţa, aplica, monitoriza şi de a evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor stabilite;

h) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.

Modificat la: 2013-06-10 10:00:00