• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
  • Eurostars

    Eurostars este un Program European de finanţare a IMM-urilor dezvoltat de Iniţiativa Eureka şi Comisia Europeană în baza articolului 169 al tratatului european. Proiectele se depun la Secretariatul EUREKA şi  sunt evaluate în vederea selectării pentru finanţare de experţi internaţionali acreditaţi ai Programului. mai mult
  • EUREKA

    EUREKA a fost creată în anul 1985 ca o iniţiativă inter-guvernamentala cu scopul de a creşte productivitatea şi competitivitatea industriei şi economiei ţărilor europene pe piaţa mondială, printr-o strânsă cooperare în domeniul tehnologiilor avansate, între întreprinderi industriale, universităţi şi institutele de cercetare. mai mult