• Prezentare generală

    Unul din obiectivele specifice urmărite în cadrul Componentei I („Excelența științifică”) a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020  este consolidarea competențelor, formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie („acțiunile Marie Curie”) ...             mai mult