• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
  • Prezentare generală

    Consiliul European pentru Cercetare (ERC) promovează cercetarea de frontieră de nivel internaţional. ERC sprijinăi cercetarea realizată de echipe individuale în orice domeniu al cercetării ştiinţifice şi tehnologice de bază care intră sub incidenţa Orizont 2020, inclusiv ingineria, ştiinţele sociale şi umaniste .....                   mai mult