• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
  • Prezentare generală

    Combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea cu scopulde a dezvolta și evalua măsuri inovatoare, rentabile și sustenabile de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora, prin care să fie vizate atât reducerea emisiilor CO2, cât și a gazelor cu efect de seră, altele decât CO2, și să fie puse în evidență soluții ecologice tehnologice și netehnologice, prin generarea de argumente care să permită să se întreprindă acțiuni preventive și eficace....          mai mult