Skip to content

Acum răsfoiți categoria: "

Anunturi"

Rezultatele finale pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Expert verificare achiziții – 1 post cu 8 ore/zi – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București: Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID- DGOIC) Punctaj…

Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Rezultatele probei interviu pentru ocuparea a  9 posturi contractuale vacante în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, după cum urmează:  Expert verificare achiziții…

Rezultatul contestațiilor depuse privind selecția dosarelor de concurs organizat în data de 20.01.2023 (interviu), ora 10:00 pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Expert verificare financiară – 2 posturi cu 8 ore/zi – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București: Postul vacant conformcererii privindînscrierea la concursCandidatul care a depusdosar de concurs(număr înregistrareMCID- DGOIC)Rezultatulselecțieidosarelorde înscriereMotivul respingerii candidaturiiExpert verificare financiară 8 ore/zi55/12.01.2023RESPINSNu îndeplinește…

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor de concurs organizat în data de 20.01.2023 (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Expert verificare achiziții – 1 post cu 8 ore/zi  – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală  Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:Postul vacantconform cereriiprivind înscrierea la concursCandidatulcare a depusdosar deconcurs(numărînregistrare MCID- DGOIC)  Rezultatul selecției dosarelor de înscriere Motivul respingerii candidaturiiData  prezentăriila proba interviuOra prezentăriila proba interviuExpert verificare achiziții…

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Managementul Bazelor Materiale de Cercetare (DMBMC), organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de director general la Agenția Spațială Română, instituție publică care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Concursul se organizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice precum și în conformitate cu OMCID nr. 21980/2022 – privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la instituţiile şi…

Anunt rezultate evaluare dosar CIM expert A16- concurs ianuarie 2023

Urmare a concursului organizat în perioada 9-13 ianuarie 2023 pentru ocuparea unui post contractual în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”- Cod proiect SIPOCA 592/Cod MySMIS 2014+: 127557, contract de finanțare nr. 347/16.05.2019 și…

Informare pentru entitățile interesate de implementarea cloud-ului guvernamental

Ca urmare a semnării contractului de finanțare pentru implementarea cloud-ului guvernamental, ca pilon fundamental al accelerării transformării digitale a administrației, asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în baza căruia urmează a se achiziționa echipamente, tehnologii, programe și infrastructuri de comunicații, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării reiterează necesitatea…

Concurs pentru angajare expert cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării organizează concurs începând cu data de 09.01.2023, în cadrul proiectului “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” – cod proiect SIPOCA 592, cod MySmis 2014+ 127557, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate…

MCID a inițiat HOTĂRÂREA pentru aprobarea plății contribuției financiare restante a României pentru anul 2021 și pentru anul 2022 și plății primei tranșe a contribuției financiare a României pentru anul 2023 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a inițiat Hotărârea pentru aprobarea plății contribuției financiare restante a României pentru anul 2021 și pentru anul 2022 și plății primei tranșe a contribuției financiare a României pentru anul 2023 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA). Prin plata contribuției restante pentru menținerea dreptului de…
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support