S-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020.”

 

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică şi Inovare în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti au semnat contractul de finanţare din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) pentru proiectul „Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020.”, cod SIPOCA 27

 

Proiect finanțat din:

Fondul Social European (FSE)

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP

 

Titlul proiectului: Dezvoltarea capacității administrative a ANCSI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020.

 

Beneficiar: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică şi Inovare

 

Parteneri:

 • Partener 1: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării
 • Partener 2: Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS Bucureşti

 

Scopul proiectului:

Adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane din Autoritatea Națională pentru  Cercetare Științifică și Inovare în vederea realizării și punerii în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi pentru corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • A) Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică care  să optimizeze  procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP: implementarea de instrumente informatice necesare pentru fundamentarea politicilor și optimizarea proceselor decizionale ale ANCSI, respectiv ale MENCS, prin realizarea unei Platforme Informatice Integrate pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (PII-CDI).
 • B) Îndeplinirea conditionalităților ex-ante pentru Obiectivul Tematic 1 (OT1) al FESI, prevăzute în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, prin realizarea mecanismului de orientare strategică, bazat pe descoperirea antreprenorială și creșterea gradului de integrare a sistemului de CDI în economia națională, ca răspuns la nevoia de a  îmbunătăți procesul de monitorizare și evaluare a SNCDI.
 • C) Pregătirea personalului și formarea competențelor necesare fundamentării și aplicării bugetării pe programe prin participarea la schimburi de experiență și networking cu autorități / instituții / organisme ale administrației publice naționale și internaționale.

 

Rezultate:

 • R1 – Mecanism de Monitorizare şi Evaluare:
  • 6 Metodologii de evaluare de impact proiectate și testate:

 

 • R2 Mecanism de colectare date:
  • Platformă informatică integrată care va cuprinde registrele naţionale prevăzute a fi dezvoltate în cadrul Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014- 2020 şi ERA RO.
  • 8 Rapoarte ale observatorilor regionali
  • Ghid al aplicării normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

 

 • R3 Mecanism de descoperire antreprenorială:
  • Mecanism de identificare a tendinţelor tehnologice emergente
  • 8 Workshopuri de analiză nişe candidate de specializare inteligentă
  • 4 Workshopuri de realizare foi de parcurs pentru specializările inteligente

 

 • R4 Foaia de parcurs naţională privind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii
  • Raport asupra infrastructurilor de cercetare la nivel naţional
  • Metodologie de construcţie a foii de parcurs prin prisma priorităţilor CDI ale României
  • Paneluri pe cele 7 domenii de specializare ineligentă şi de interes naţional

 

 • R5 Cunoştinţe şi abilităţi îmbunătăţite ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice centrale
  • 30 Participanţi la training privind utilizarea PII
  • 30 Participanţi la training privind implementarea Mecanismului de Orientare Strategică
  • 30 Participanţi la training privind certificarea/ expertizarea activității de cercetare-dezvoltare

 

 • R6 Campanie de informare şi publicitate
  • Site dedicat proiectului
  • Conferinta de prezentare a scopului și obiectivelor proiectului
  • Conferinta de închidere pentru diseminarea rezultatelor obținute la finalizarea proiectului.

 

Data de începere: 03 august 2016

Perioada de implementare: august 2016 -  iulie 2019

Durata: 36 luni

Valoarea totală: 21.556.952,45 lei

 • contribuție UE  (FSE): 18.114.738,28  lei (84,032%)
 • contribuție  națională (contribuție eligibila a beneficiarului ): 3.442.214,17 lei (15,968% )

 

 

.

Modificat la: 2016-08-23 12:30:00

Articole similare

e-Cerere 544
e-Petiție