Prezentare proces de evaluare PCCDI - 2017

 

 

PCCDI - 2017

 

Pachetul de informatii

Pachetul de Informatii pentru competitia 2017 – Proiecte Complexe realizate in consortii CDI (PCCDI) a fost dezvoltat de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (CCCDI) si aprobat de Ministerul Cercetarii si Inovarii (MCI). Pachetul de informatii a fost supus dezbaterii publice pe paginile de web www.reasearch.gov.ro  si www.uefiscdi.ro.

 

Selectarea si alocarea expertilor

In procesul de evaluare, administrat de UEFISCDI, au fost utilizati experti evaluatori selectati de CCCDI si aprobati de MCI. Reprezentantii CCCDI au selectat expertii evaluatori in baza informatiilor declarate de catre acestia in platforma www.brainmap.ro.

 

Au putut fi selectati doar expertii evaluatori ce au incarcat in platforma declaratia pe propria raspundere privind respectarea normelor de etica si avizul institutiei de unde provin. Selectia s-a realizat la nivelul fiecarui domeniu de incadrare a propunerilor de proiecte (Bioeconomie, TIC, spatiu si securitate ; Energie, mediu si schimbari climatice ; Eco-nanotehnologii si materiale avansate ; Sanatate ; Patrimoniu si Identitate culturala ; Tehnologii noi si Emergente).

 

La nivelul CCCDI/MCI s-a decis ca un expert evaluator sa poata fi utilizat in procesul de evaluare in domenii diferite (pentru care a fost selectat/validat de CCCDI) de domeniul de incadrare al proiectului in care este implicat.

 

Ulterior aprobarii de MCI a  listelor  cu expertii selectati de CCCDI, a fost initiat procesul de alocare automata a propunerilor de proiecte declarate eligibile (375), cu evitarea conflictelor de interese.

 

Algoritmul de alocare automată a evaluatorilor pe proiecte a tinut cont de urmatoarele criterii:

 • s-a verificat corespondenta intre domeniul de expertiza a evaluatorului (validat de CCCDI) si domeniul de incadrare al proiectului;
 • s-a verificat si s-a evitat alocarea de experti de la institutia/institutiile implicate in proiect (pe baza codului fiscal al institutiei la care este angajat expertul versus codul/codurile fiscale ale institutiilor implicate in proiect);
 • s-a selectat un nr. maxim de proiecte care pot fi alocate unui evaluator;
 • algoritmul de alocare automata parcurge lista de proiecte, identifica pozitiile nealocate pentru fiecare proiect, parcurge lista de evaluatori si cauta evaluator compatibil pe fiecare pozitie respectand criteriile de mai sus; la finalul rularii algoritmul de alocare automata returneaza perechi proiect/evaluator;
 • dupa alocarea automata, evaluatorii au avut acces doar la titlu, rezumat, institutii si echipa de proiect si au avut la dispozitie un numar de 3-5 zile in care au putut refuza proiectele alocate pe motive de conflict de interes, lipsa de expertiza etc;
 • pentru a putea accepta evaluarea unui proiect, evaluatorii a trebuit sa confirme si faptul ca nu se afla in conflict de interese, butonul de start evaluare aparand doar dupa aceasta confirmare;
 • dupa expirarea termenului s-a reluat procesul de alocare automata a evaluatorilor pentru ocuparea pozitiilor lipsa aparute in urma refuzurilor si realocare proiectelor pentru care nu  s-a primit un raspuns afirmativ;
 • daca un evaluator a acceptat un proiect pentru evaluare primeste acces la toate informatiile din proiect si poate incepe procesul de evaluare.

 

Evaluarea proiectelor

Procesul de evaluare s-a desfasurat, astfel:

 

Etapa I In aceasta etapa s-a evaluat sectiunea B din propunerea de proiect (agenda comuna CDI, managementul proiectului complex, impactul).

 

Fiecare propunere de proiect a fost evaluata, on-line, de 5 experti independenti:

 • Unul dintre acestia a fost desemnat raportor, selectat aleator, avand misiunea de a intocmi Raportul Initial de evaluare in baza celor 5 evaluari individuale si a discutiilor purtate cu ceilalti evaluatori, prin intermediul interfetei de tip „forum”, diponibila in platforma de evaluare;
 • Raportul Initial de evaluare, redactat de raportor, a fost supus aprobarii celorlalti 4 evaluatori;
 • Daca a existat un vot „nu sunt de acord” al unuia dintre ceilalti 4 evaluatori, propunerea de proiect a fost analizata in sedinta de panel unde s-a decis nota finala;
 • Au fost organizate 7 sedinte de panel, cate una pentru fiecare domeniu,  pentru analiza finala a 41 de proiecte ce au avut cel putin un vot „nu sunt de acord”.

 

Lista cu rezultatele preliminare – Etapa I evaluare a fost afisata in pagina web a UEFISCDI,

https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-pccdi.

 

Directorii de proiecte au avut posibilitatea sa transmita contestatii avand ca obiect exclusiv viciile de procedura. Contestatiile au fost analizate chiar daca au fost ridicate probleme, altele decat cele de procedura. Analiza contestatiilor a fost realizata, la nivelul fiecarui domeniu, in cadrul panelurilor constituite in acest sens.  Au fost primite 117 contestatii, din care 2 au fost solutionate pozitiv.

 

Rezultatele finale ale Etapei I de evaluare:

 • 1.875 evaluari individuale; 375  Rapoarte Initiale de evaluare;
 • 314 propuneri de proiecte au trecut in etapa II de evaluare (propunerile care au obtinut min. 42 puncte din 60 posibil), cu 1.280 proiecte componente.

 

Etapa II – In aceasta etapa s-a evaluat sectiunea C din propunerea de proiect (planurile de realizare ale proiectelor componente, resursa umana implicata, planul de implementare, acordul de parteneriat).  

 

 • In cadrul acestei etape au putut fi implicati si expertii evaluatori utilizati in etapa I;
 • Fiecare propunere de proiect component a fost evaluata de 3 experti evaluatori si pentru fiecare  proiect component s-a intocmit un raport de evaluare, realizat de un raportor, in baza evaluarilor individuale si a discutiilor purtate de evaluatori prin sectiunea „forum”;
 • Dupa finalizarea evaluarii pentru toate proiectele componente, s-a elaborat Raportul Intermediar de Evaluare care a integrat Raportul de evaluare – Etapa I si Rapoartele de evaluare pentru proiectele componente (fisa concatenata). Aceasta fisa concatenata a fost pusa la dispozitia directorului de proiect pentru a pregati etapa de audiere – ultima etapa a procesului de evaluare;
 • Audierile auimplicat sustinerea propunerilor de proiecte, de catre directorii acestora, in fata panelurilor  de experti. In vederea pastrarii confidentialitatii expertilor, directorii de proiecte au facut prezentarile prin Skype (audio si video), iar membrii panelului de evaluare au fost prezenti fie la sediul UEFISCDI, fie prin Skype (audio):
  • In urma audierilor, a  fost acordat « punctaj  interviu » pentru proiectul complex (primele 3 criterii de evaluare). Punctajul pentru interviu a fost  0 (zero) pentru proiectele la care directorul de proiect sau un reprezentant al acestuia  nu a sustinut interviul;
  • Pentru cele trei criterii punctajul final a reprezentat media aritmetica dintre punctajul intermediar (punctaj evaluare Etapa I) si punctajul interviu;
  • Din cei 314 directori de proiecte invitati la interviu, nu au participat un numar de 11;
  • La aceste sedinte de audiere a directorilor de proiecte  150 evaluatori  au fost  prezenti la sediul MCI/UEFISCDI, iar 38 de evaluatori au fost prezenti prin Skype.

 

Posturile vacante si Punctajul final

 

Avand in vedere ca in propunerile de proiecte primite au existat diverse modalitati de prezentare a  posturilor vacante pentru noi cercetatori, dupa consultarile cu conducerea MCI, UEFISCDI a solicitat directorilor de proiecte sa confirme posturile de noi cercetatori (norma intreaga) asumate prin proiect.  Totodata, directorii de proiecte au fost informati de clauzele contractuale ce se vor regasi in contractul de finantare:

 • Neindeplinirea conditiei de angajare a noilor cercetatori, in maxim 6 luni de la demararea proiectului, va atrage dupa sine rezilierea contractului de finantare cu obligatia restituirii sumelor avansate pana in acel moment (la nivelul proiectului complex);
 • Nerespectarea conditiei privind mentinerea in institutia coordonatoare/partenera a noilor cercetatori, cel putin 2 ani de la finalizarea proiectului, atrage dupa sine obligativitatea restituirii sumelor aferente posturilor  respective, utilizate in perioada de derulare a proiectului;
 • Orice abatare de la conditiile mentionate mai sus atrage dupa sine interdictia institutiilor in cauza de a participa la orice tip de competitie organizata de MCI, in urmatorii 2 ani.

 

Adresa transmisa directorilor de proiecte a fost inaintata, spre stiinta, si catre reprezentantii legali ai institutiilor coordonatoare. Directorii de proiect au avut obligatia de a informa toti partenerii de adresa primita de la UEFISCDI.

 

Au fost primite confirmari din partea a 311 directori de proiecte, din cele 314 proiecte admise in Etapa II de evaluare. Marea majoritate a confirmarilor primite au fost semnate atat de directorii de proiecte, cat si de reprezentantii legali.

 

In acordarea bonusului final s-au tinut cont de urmatoarele aspecte:

 • toate posturile noi (echivalent norma intreaga) declarate in proiect, pentru care se acorda bonus, sunt posturi de cercetatori. Nu se iau in calcul posturile noi pentru personal auxiliar in activitatea de CD si pentru personal care desfasoara activitati de dezvoltare tehnologica;
 • crearea de noi posturi de cercetatori este o prioritate a MCI in contextul scaderii generale a numarului de cercetatori la nivel national;
 • norma intreaga/proiect este calculata la 20 de luni (acest interval de timp a fost stabilit luand in considerare durata maxima de implementare a proiectelor (26-27 luni) si conditia impusa prin pachetul de informatii – sectiunea C2 din cererea de finantare – Angajarea persoanelor nou angajate nu se face mai tarziu de 6 luni de la demararea proiectului);
 • numarul de posturi (echivalent norma intreaga) confirmate de directorul de proiect mai mare  decat numarul declarat in cererea de finantare nu poate fi luat in calcul (daca este cazul);
 • asumarea de catre directorul de proiect a respectarii clauzelor contractuale (in situatia in care propunerea de proiect este acceptata la finantare).

 

Pentru un proiect complex, conform pachetului de informatii, punctajul final s-a calculat ca suma intre punctajul obtinut in procesul de evaluare (max. 100) si valoarea bonusului acordat pentru angajarea de nou personal de cercetare -norma intreaga (2 puncte pentru fiecare cercetator nou angajat in proiect) –  Anexa II.3.

 

Pe masura ce procesul de evaluare si confirmarea / validarea bonusului s-au finalizat, cu acordul MCI, au fost afisate rezultatele preliminare, pentru fiecare domeniu, in ordine descrescatoare a punctajelor finale.

 

Procesul de evaluare a fost initiat in data de 04.09.2017, avand urmatoarea desfasurare in timp:

Domeniu

Rezultate Etapa I

Rezultate contestatii etapa I

Etapa II evaluare - Panel audiere director de proiect

Rezultate preliminare

Primire contestatii - rezultate preliminare

Bioeconomie

21.09.2017

29.09.2017

5-6.10.2017

19.10.2017

20-23.10.2017

TIC, spatiu si securitate

21.09.2017

29.09.2017

5-6.10.2017

25.10.2017

26-27.10.2017

Energie, mediu si schimbari climatice

22.09.2017

29.09.2017

9-10.10.2017

19.10.2017

20-23.10.2017

Eco-nanotehnologii si materiale avansate

26.09.2017

03.10.2017

12-13.10.2017

25.10.2017

26-27.10.2017

Sanatate

09.10.2017

18.10.2017

26-27.10.2017

31.10.217

01-02.11.2017

Patrimoniu

09.10.2017

18.10.2017

26-27.10.2017

31.10.2017

01-02.11.2017

Tehnologii noi si emergente

26.09.2017

04.10.2017

11-12.10.2017

26.10.2017

27-30.10.2017

 

Pentru acest proces de evaluare au fost validati/selectati 851 experti evaluatori, din care 570 au fost compatibili pentru a face evaluare in aceasta competitie, dintre acestia 354 si-au exprimat disponibilitatea de a participa la procesul de evaluare (utilizati in totalitate).

 

In urma afisarii rezultatelor preliminare, au fost primite 56 de contestatii. Acestea vor fi analizate in detaliu de catre comisii constituite de CCCDI. 

Modificat la: 2017-11-10 16:32:00

Articole similare

e-Cerere 544
e-Petiție