Rezultate contestaţii experţi cu contracte de antrepriză - proiect SIPOCA 592

 

 

Rezultatele privind soluționarea contestațiilor pentru evaluarea dosarelor de concurs ale candidaților, care au depus contestații pentru ocuparea a 4 poziții vacante cu experţi în domeniul CDI, din cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”-Cod proiect SIPOCA 592/Cod MySMIS 2014+: 127557, Contract de finanțare nr. 347/16.05.2019, sunt următoarele:

 

 

Rezultatul privind soluționarea contestațiilor pentru evaluarea dosarului la concursul de ocupare a poziţiei de Expert jurist - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.1 - 1 poziție vacantă pentru o perioadă de 4 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Număr și data cerere de contestație a evalurii dosarului de concurs

Rezultatul privind soluționarea contestațiilor

Motivul respingerii candidaturii

1

161/05.03.2021

204/22.03.2021

Respins

neîndeplinire criteriul specific- minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu poziția pentru care a fost depusă candidatura

 

 

Rezultatul privind soluționarea contestațiilor pentru evaluarea dosarului la concursul de ocupare a poziţiei de Expert drepturi de proprietate intelectuală şi transfer tehnologic  - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.1 - 1 poziție vacantă pentru o perioadă de 4 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. Ctr.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Număr și data cerere de contestație a evalurii dosarului de concurs

Rezultatul privind soluționarea contestațiilor

Motivul respingerii candidaturii

1

153/05.03.2021

203/22.03.2021

65,00  puncte

 

 

 

Rezultatul privind soluționarea contestațiilor pentru evaluarea dosarelor la concursul de ocupare a poziţiei de Expert - Activitatea A10 - 13 poziții vacante pentru o perioadă de 3 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. Crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Număr și data cerere de contestație a evalurii dosarului de concurs

Rezultatul privind soluționarea contestațiilor

Motivul respingerii candidaturii

1

 

153/05.03.2021

203/22.03.2021

75,00  puncte

 

2

168/05.03.2021

202/22.03.2021

Respins 

neîndeplinire criteriul specific - candidatul nu are experiență în proiecte pe teme similare cu activitățile pentru poziția la care acesta a candidat

 

 

Rezultatul privind soluționarea contestațiilor pentru evaluarea dosarelor la concursul de ocupare a poziţiei de Expert - Activitatea A14 - 13 poziții vacante pentru o perioadă de 3 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. Crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Număr și data cerere de contestație a evalurii dosarului de concurs

Rezultatul privind soluționarea contestațiilor

Motivul respingerii candidaturii

1

153/05.03.2021

203/22.03.2021

75,00  puncte

 

2

167/05.03.2021

202/22.03.2021

Respins

neîndeplinire criteriul specific - candidatul nu are experiență în proiecte pe teme similare cu activitățile pentru poziția la care acesta a candidat

 

 

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea pozițiilor vacante de experţi pe proiectul SIPOCA 592 se vor afișa la data de 26.03.2021.

 

Afișat astăzi, 25.03.2021, ora 11,08

 

 

Modificat la: 2021-03-25 11:08:00

Articole similare

e-Cerere 544
e-Petiție