Rezultate contestaţii experţi cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată - proiect SIPOCA 592

 

 

Rezultatele obţinute în urma soluționării contestațiilor candidaților cu privire la evaluarea dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant - Expert analiza aplicării legislației intervențiilor de serviciu - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2- din cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”-Cod proiect SIPOCA 592/Cod MySMIS 2014+: 127557, Contract de finanțare nr. 347/16.05.2019, sunt următoarele:

 

 

Rezultatul soluționării contestațiilor depuse privind evaluarea dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei: Expert analiza aplicării legislației intervențiilor de serviciu  - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.2.- 1 post vacant /6 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. Crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Număr și data cerere de contestație a evaluării dosarului de concurs

Rezultatul privind soluționarea contestațiilor

Motivul respingerii candidaturii

1

153/05.03.2021

203/22.03.2021

65,00  puncte

 

2

146/04.03.2021

205/22.03.2021

Respins

neîndeplinire criteriul specific- minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul pentru care a fost depusă candidatura

 

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea pozițiilor vacante de experţi pe proiectul SIPOCA 592 se vor afișa la data de 26.03.2021.

 

Afișat astăzi, 25.03.2021, ora 11,16

 

 

Modificat la: 2021-03-25 11:16:00

Articole similare

e-Cerere 544
e-Petiție