Rezultate finale cooptare experţi CDI cu contract de antrepriză - proiect SIPOCA 592

 

 

 

Rezultatele finale privind selecţia dosarelor de concurs pentru ocuparea pozițiilor vacante cu experţi în domeniul CDI, din cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”-Cod proiect SIPOCA 592/Cod MySMIS 2014+: 127557, Contract de finanțare nr. 347/16.05.2019, sunt următoarele:

 

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de Expert politici CDI - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.1- 1 poziție vacantă pentru o perioadă de 6 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

174/09.03.2021

Admis (70,00  puncte)

poziţie ocupată

2.

154/05.03.2021

Respins (64,67 puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea poziţiei

3.

183/10.03.2021

Respins (60,00  puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea poziţiei

4.

184/11.03.2021

Respins (60,00  puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea poziţiei

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de Expert date în cercetare - Activitatea A4/ Subactivit. 4.1- 1 poziție vacantă pentru o perioadă de 6 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

154/05.03.2021

Admis (85,00  puncte)

poziţie ocupată

2.

174/09.03.2021

Respins (70,00 puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea poziţiei

3.

199/12.03.2021

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu poziţia vizată

 

Rezultatul final al evaluării dosarului la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de Expert jurist - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.1 - 1 poziție vacantă pentru o perioadă de 4 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Nr. cererere contestație și data

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

161/05.03.2021

204/22.03.2021

Respins

Dosar respins de comisia de concurs și de comisia de soluționare a contestației depuse / lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu poziţia vizată

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de Expert drepturi de proprietate intelectuală şi transfer tehnologic  - Activitatea A4/ Subactivitatea 4.1 - 1 poziție vacantă pentru o perioadă de 4 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Nr. cererere contestație și data

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

189/11.03.2021

-

Admis (75,67  puncte)

poziţie ocupată

2.

153/05.03.2021

203/22.03.2021

Respins (65,00  puncte)

Rezultatul final reprezintă punctajul obținut de candidat în urma soluționării contestației depuse/punctajul obținut este insuficient pt. ocuparea poziției vacante

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de Expert coordonator - Activitatea A10 - 1 poziție vacantă pentru o perioadă de 3 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

194/12.03.2021

Admis (90,00  puncte)

poziţie ocupată

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de Expert coordonator - Activitatea A14 - 1 poziție vacantă pentru o perioadă de 3 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

194/12.03.2021

Admis (90,00  puncte)

poziţie ocupată

 

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de Expert coordonator - Activitatea A15 - 1 poziție vacantă pentru o perioadă de 3 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

-

-

-

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de Expert - Activitatea A10 - 13 poziții vacante pentru o perioadă de 3 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Nr. cererere contestație și data

Rezultatul final al evaluării dosar de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

190/11.03.2021

-

Admis (100,00  puncte)

poziţie ocupată

2.

191/11.03.2021

-

Admis (100,00  puncte)

poziţie ocupată

3.

154/05.03.2021

-

Admis (95,67  puncte)

poziţie ocupată

4.

185/11.03.2021

-

Admis (95,00  puncte)

poziţie ocupată

5.

155/05.03.2021

-

Admis (90,00  puncte)

poziţie ocupată

6.

163/05.03.2021

-

Admis (88,33  puncte)

poziţie ocupată

7.

165/05.03.2021

-

Admis (88,00 puncte)

poziţie ocupată

8.

159/05.03.2021

-

Admis (85,00 puncte)

poziţie ocupată

9.

174/09.03.2021

-

Admis (85,00 puncte)

poziţie ocupată

10.

157/05.03.2021

-

Admis (80,00 puncte)

poziţie ocupată

11.

179/10.03.2021

-

Admis (80,00 puncte)

poziţie ocupată

12.

198/12.03.2021

-

Admis (80,00 puncte)

poziţie ocupată

13.

188/11.03.2021

-

Admis (75,67  puncte)

poziţie ocupată

14.

168/05.03.2021

202/22.03.2021

Respins

Rezultatul final obținut de candidat în urma soluționării contestației depuse - dosar respins pt neîndeplinirea criteriului specific - candidatul nu are experiență în proiecte pe teme similare cu activitățile pentru poziția la care a candidat.

15.

153/05.03.2021

203/22.03.2021

Respins (75,00  puncte)

Rezultatul final reprezintă punctajul obținut de candidat în urma soluționării contestației depuse / punctajul obținut este insuficient pt. ocuparea poziției vacante.

16.

184/11.03.2021

-

Respins (65,67 puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea unei poziţii din cele 13 vacante

 

17.

199/12.03.2021

-

Respins (64,67 puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea unei poziţii din cele 13 vacante

 

18.

150/05.03.2021

-

Respins (64,33 puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea unei poziţii din cele 13 vacante

 

19.

197/12.03.2021

-

Respins (60,00 puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea unei poziţii din cele 13 vacante

 

20.

158/05.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu poziţia vizată

21.

164/05.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu poziţia vizată

22.

176/09.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu poziţia vizată

23.

189/11.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu poziţia vizată

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de Expert - Activitatea A14 - 13 poziții vacante pentru o perioadă de 3 luni (estimativ 84 ore/lună)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Nr. cererere contestație și data

Rezultatul final al evaluării dosar de concurs

Explicații/ motivul respingerii candidaturii

1.

190/11.03.2021

-

Admis (100,00  puncte)

poziţie ocupată

2.

193/11.03.2021

-

Admis (100,00  puncte)

poziţie ocupată

3.

154/05.03.2021

-

Admis (95,67  puncte)

poziţie ocupată

4.

186/11.03.2021

-

Admis (95,00  puncte)

poziţie ocupată

5.

156/05.03.2021

-

Admis (90,00  puncte)

poziţie ocupată

6.

163/05.03.2021

-

Admis (88,33  puncte)

poziţie ocupată

7.

165/05.03.2021

-

Admis (88,00 puncte)

poziţie ocupată

8.

159/05.03.2021

-

Admis (85,00 puncte)

poziţie ocupată

9.

162/05.03.2021

-

Admis (85,00 puncte)

poziţie ocupată

10.

174/09.03.2021

-

Admis (85,00 puncte)

poziţie ocupată

11.

157/05.03.2021

-

Admis (80,00 puncte)

poziţie ocupată

12.

180/10.03.2021

-

Admis (80,00 puncte)

poziţie ocupată

13.

198/12.03.2021

-

Admis (80,00 puncte)

poziţie ocupată

14.

188/11.03.2021

-

Respins (75,67 puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea unei poziţii din cele 13 vacante

15.

167/05.03.2021

202/22.03.2021

Respins

Rezultatul final obținut de candidat în urma soluționării contestației depuse - dosar respins pt neîndeplinirea criteriului specific - candidatul nu are experiență în proiecte pe teme similare cu activitățile pentru poziția la care a candidat.

16.

153/05.03.2021

203/22.03.2021

Respins (75,00  puncte)

Rezultatul final reprezintă punctajul obținut de candidat în urma soluționării contestației depuse / punctajul obținut este insuficient pt. ocuparea poziției vacante.

17.

184/11.03.2021

-

Respins (65,67 puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea unei poziţii din cele 13 vacante

18.

199/12.03.2021

-

Respins (64,67 puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea unei poziţii din cele 13 vacante

19.

150/05.03.2021

-

Respins (64,33 puncte)

punctaj insuficient pt. ocuparea unei poziţii din cele 13 vacante

20.

158/05.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

21.

164/05.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

22.

176/09.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

23.

181/10.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

24.

189/11.03.2021

-

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu postul vizat

 

Rezultatul final al evaluării dosarelor la concursul de selecție pentru ocuparea poziţiei de Expert - Activitatea A15 - 84 poziții vacante pentru o perioadă de 1/2 lună (estimativ 42 ore/expert)

Nr. crt.

Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MEC – SIPOCA 592)

Rezultatul final al evaluării dosarului de concurs

Explicații/motivul respingerii candidaturii

1.

157/05.03.2021

Admis (100,00  puncte)

poziţie ocupată

2.

187/11.03.2021

Admis (95,00  puncte)

poziţie ocupată

3.

160/05.03.2021

Admis (85,00 puncte)

poziţie ocupată

4.

158/05.03.2021

Admis (83,50 puncte)

poziţie ocupată

5.

163/05.03.2021

Admis (80,00 puncte)

poziţie ocupată

6.

188/11.03.2021

Admis (75,67  puncte)

poziţie ocupată

7.

178/10.03.2021

Admis (65,00 puncte)

poziţie ocupată

8.

182/10.03.2021

Admis (59,00 puncte)

poziţie ocupată

9.

195/12.03.2021

Admis (55,67 puncte)

poziţie ocupată

10.

164/05.03.2021

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu poziţia vizată

11.

184/11.03.2021

Respins

lipsă minim 3 ani experienţă în activităţi similare cu poziţia vizată

 

 

Afișat astăzi, 26.03.2021, ora 12,00

 

Modificat la: 2021-03-26 12:00:00

Articole similare

e-Cerere 544
e-Petiție