Rezultatul contestațiilor la proba scrisă din data de 26.07.2021, la concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante

 

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/
Compartimentul pentru care candidează

Rezultatul
ADMIS / RESPINS

Motivarea Comisiei de soluționare a contestațiilor

1

7262

Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții

Respins

În urma întrunirii Comisiei de soluționare a
contestațiilor, membrii acesteia au decis că nu există diferențe între punctajul total stabilit de comisia de concurs și cel stabilit de Comisia de soluționare a contestațiilor.
Se menține punctajul acordat de Comisia de concurs, iar contestația se respinge.

 

Modificat la: 2021-07-29 14:35:00

Articole similare

e-Cerere 544
e-Petiție