Programare la interviu a candidaților admiși la proba scrisă din data de 26.07.2021, la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuție vacante aparținând categoriei personalului contractual organizat de MCID

 

 

Compartiment

NR. Posturi

Nivel post

Compartiment Registratură

1

Referent IA

Compartiment Guvernanță Corporatistă

1

Consilier IA

Compartiment Comunicare, Relatii Publice și Petiții

1

Consilier IA

Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare

2

Consilier IA

Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic

2

Consilier IA

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ

3

Consilier IA

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ

2

Referent IA

 

 

În cadrul interviului* vor fi testate cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile şi aptitudinile candidaţilor bazate pe:

Abilități / Aptitudini

Punctaj maxim

a. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie

20 p

b. capacitatea de analiză şi sinteză  

20 p

c. motivaţia candidatului

20 p

d. comportamentul în situaţiile de criză

20 p

e. iniţiativă şi creativitate

20 p

 

 

Programare la interviu a candidaților admiși la proba scrisă din data de 26.07.2021,  la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuție vacante aparținând categoriei personalului contractual organizat de Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.
Interviul va avea loc la sediul ministerului, etaj 3, camera 301.

Compartiment / Direcție

Nr. dosar

Data desfășurării interviului

Ora desfășurării interviului

Compartiment Registratură - Referent IA

7194

30.07.2021

09:00

-

09:20

Compartiment Guvernanta Corporatista - Consilier IA

7306

30.07.2021

09:20

-

09:40

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții - Consilier IA

7153

30.07.2021

09:40

-

10:00

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții - Consilier IA

7266

30.07.2021

10:00

-

10:20

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții - Consilier IA

7269

30.07.2021

10:20

-

10:40

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții - Consilier IA

7282

30.07.2021

10:40

-

11:00

Compartiment Comunicare, Relații Publice și Petiții - Consilier IA

7283

30.07.2021

11:00

-

11:20

Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare - Consilier IA

7247

30.07.2021

11:20

-

11:40

Direcția Generală Politici și Strategii CDI și Digitalizare - Consilier IA

7261

30.07.2021

11:40

-

12:00

Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic - Consilier IA

7162

30.07.2021

12:00

-

12:20

Direcția Managementul Specializării Inteligente, Inovare și Transfer Tehnologic - Consilier IA

7270

30.07.2021

12:20

-

12:40

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ - Consilier IA

7236

30.07.2021

12:40

-

13:00

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ - Consilier IA

7275

30.07.2021

13:00

-

13:20

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ - Referent IA

7208

30.07.2021

13:20

-

13:40

Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane - Serv. Buget, Resurse Umane și Administrativ - Referent IA

7234

30.07.2021

13:40

-

14:00

 

Rezultatele obținute de candidați la interviu vor fi afișate pe pagina de internet a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și prin afișare la sediul ministerului.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Modificat la: 2021-07-29 14:46:00

Articole similare

e-Cerere 544
e-Petiție