• ITER

    Prin semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România a devenit parte a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice. România este membru de drept al întreprinderii comune pentru Euratom şi are toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din Statutul acesteia, inclusiv plata cotizaţiei anuale de membru.   mai mult

Ultimele actualizari

e-Cerere 544
e-Petiție