ORDIN MEN Nr. 4204 din 15 iulie 2013

pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 440 din 18 iulie 2013

    În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
    având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,
    luând în considerare propunerile Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare privind modificarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare,
    în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

    ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

    ART. I
    Anexele la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 27 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 3 intitulată "Comisia Fizică" se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    2. Anexa nr. 5 intitulată "Comisia Ştiinţele Pământului" se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
    3. Anexa nr. 9 intitulată "Comisia Inginerie electrică" se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
    4. Anexa nr. 18 intitulată "Comisia Ingineria mediului" se înlocuieşte cu anexa nr. 4.
    5. Anexa nr. 19 intitulată "Comisia Biologie şi biochimie" se înlocuieşte cu anexa nr. 5.
    6. Anexa nr. 24 intitulată "Comisia Ştiinţe juridice" se înlocuieşte cu anexa nr. 6.
    7. Anexa nr. 25 intitulată "Comisia Sociologie, ştiinţe politice şi administrative" se înlocuieşte cu anexa nr. 7.
    8. Anexa nr. 26 intitulată "Comisia Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică" se înlocuieşte cu anexa nr. 8.
    9. Anexa nr. 27 intitulată "Comisia Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor" se înlocuieşte cu anexa nr. 9.
    10. Anexa nr. 28 intitulată "Comisia Psihologie şi ştiinţe comportamentale" se înlocuieşte cu anexa nr. 10.
    11. Anexa nr. 29 intitulată "Comisia de Filologie" se înlocuieşte cu anexa nr. 11.
    12. Anexa nr. 30 intitulată "Comisia Filosofie" se înlocuieşte cu anexa nr. 12.
    13. Anexa nr. 31 intitulată "Comisia Istorie şi studii culturale" se înlocuieşte cu anexa nr. 13.
    14. Anexa nr. 33 intitulată "Comisia Arhitectură şi urbanism" se înlocuieşte cu anexa nr. 14.
    15. Anexa nr. 34 intitulată "Comisia de Arte vizuale" se înlocuieşte cu anexa nr. 15.
    16. Anexa nr. 35 intitulată "Comisia Artele spectacolului" se înlocuieşte cu anexa nr. 16.
    ART. II
    Anexele nr. 1 - 16 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. III
    Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, instituţiile de învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                     Ministrul educaţiei naţionale,
                                            Remus Pricopie

                         Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
                         cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
                                      Mihnea Cosmin Costoiu

    Bucureşti, 15 iulie 2013.
    Nr. 4.204.
 

Modificat la: 2013-07-18 09:10:00
e-Cerere 544
e-Petiție