RECTIFICARE la OMEN 4204/2013

EMITENT:      MONITORUL OFICIAL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 499 din  8 august 2013

    Rectificare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 4.204/2013 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 18 iulie 2013, se fac următoarele rectificări:
    - în anexa nr. 7 (anexa nr. 25 la Ordinul nr. 6.560/2012), în cadrul tabelului "Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ:", criteriul C4, la "Denumirea criteriului", în loc de: "... I15 - I18" se va citi: "... I1 - I18";
    - în anexa nr. 9 (anexa nr. 27 la Ordinul nr. 6.560/2012), la nr. crt. 2, subcategoria "Profesor minimum 15 articole [...] Conferenţiar minimum 8 articole.", prezentă doar la categoria 2.1.1, se va citi la "Categorii şi restricţii" 2.1.1 - 2.1.3.

Modificat la: 2013-08-08 09:17:00

Ultimele actualizari

e-Cerere 544
e-Petiție