Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursurile organizate de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în data de 14.12.2021 (proba scrisă)

 

 

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în data de 14.12.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă cu normă întreagă (8 ore/zi), pe perioadă nedeterminată, consilier 1 A, studii superioare, Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane, Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/
Compartimentul pentru care candidează

Rezultatul selecției
Dosarelor
ADMIS / RESPINS

Motivul respingerii
dosarului

1

674

Consilier 1 A  - Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane, Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

Admis

-

2

645

Consilier 1 A  - Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane, Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

Admis

-

 

 

 

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în data de 14.12.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă cu normă întreagă (8 ore/zi), pe perioadă nedeterminată  șofer, studii medii, Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane, Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/
Compartimentul pentru care candidează

Rezultatul selecției
Dosarelor
ADMIS / RESPINS

Motivul respingerii
dosarului

1

646

Șofer - Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane, Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

ADMIS

-

2

656

Șofer - Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane, Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

RESPINS

Lipsa vechime conform cerințelor specifice privind ocuparea postului.

3

673

Șofer - Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane, Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

ADMIS

-

4

691

Șofer - Direcția Economică, Administrativ și Resurse Umane, Serviciul Buget, Resurse Umane și Administrativ

RESPINS

Lipsa vechime conform cerințelor specifice privind ocuparea postului.
Lipsa fișă medicală.
Lipsă aviz psihologic.

 

 

 

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în data de 14.12.2021 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă cu normă întreagă (8 ore/zi), pe perioadă nedeterminată, consilier 1 A, studii superioare, Direcția Finanțare Agende Strategice de Cercetare

 

Nr. Crt.

Nr. Dosar

Funcția/
Compartimentul pentru care candidează

Rezultatul selecției
Dosarelor
ADMIS / RESPINS

Motivul respingerii
dosarului

1

700

Consilier 1 A  - Direcția Finanțare Agende Strategice de Cercetare

ADMIS

-

2

689

Consilier 1 A  - Direcția Finanțare Agende Strategice de Cercetare

RESPINS

Lipsă studii economice

3

643

Consilier 1 A  - Direcția Finanțare Agende Strategice de Cercetare

ADMIS

-

 

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului interviului la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, camera 307, sau la adresa de mail economic@research.gov.ro, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Modificat la: 2021-12-03 15:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție