Transparență decizională

 

 

Chestionar de consultare instituțională: - 26.02.2020 13:01

 

Chestionar de consultare instituțională pentru elaborarea obiectivelor și priorităților Strategiei Naționale de Cercetare și Dezvoltare 2021-2027  (SNCD27) și a documentelor de programare strategică asociate.

 

În conformitate cu art.39 (2) din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări de legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, solicităm opinia oficială a instituției dumneavoastră privind stabilirea obiectivelor și priorităților Strategiei Naționale de Cercetare și Dezvoltare pentru perioada 2021-2027 (SNCD27), a țintelor și indicatorilor asociați acestor obiective.

 

Vă rugăm să completați Chestionarul de consultare instituțională pentru elaborarea obiectivelor și priorităților Strategiei Naționale de Cercetare și Dezvoltare 2021-2027  (SNCD27) și a documentelor de programare strategică asociate, indicând astfel poziția instituției dumneavoastră față de întrebările adresate. Vă rugăm, de asemenea, să completați această poziție instituțională cu propuneri, considerații, sau recomandări. Pe lângă răspunsuri, vom aprecia anexarea oricărui alt document relevant. Considerăm că cele mai importante și mai utile propuneri sunt cele care includ aspecte cantitative, cu indicatori măsurabili, având valori istoric cunoscute, și pentru care sunt deja fundamentate modele cantitative, publicate, sau, cel puțin, accesibile. Vă rugăm să fie menționați, pe cât posibil, acești indicatori, valorile actuale, țintele și studiile de fundamentare conexe.

 

În privința măsurilor normative, cele mai utile ar fi propunerile concrete, cu referire expresă la prevederile care ar trebui modificate. Observații de genul “armonizarea cadrului legislativ” sunt de mai puțin folos.

 

Nu este obligatoriu să răspundeți la toate întrebările din chestionar. De altfel, structura chestionarului este următoarea:

 

  • Secțiunea I conține întrebări generale, la care sunt invitate să răspundă toate organizațiile.
  • Secțiunea II se adresează autorităților administrației publice centrale și locale, care coordonează fie un sector economic (cum ar fi ministerele, autoritățile naționale din diverse domenii), fie un teritoriu (cum ar fi unitățile teritorial-administrative), care nu desfășoară activități proprii de cercetare.
  • Secțiunea III se adresează organizațiilor cu cercetare proprie (publice și private), care desfășoară proiecte de cercetare și care, în mod normal, au consilii științifice, compartimente CD și strategii instituționale CDI. Include instituțiile de învățământ superior, și academiile de ramură.
  • Secțiunea IV se adresează instituțiilor care nu se regăsesc nici la Sec.II, nici la Sec.III. Include organizații profesionale, patronale şi sindicale, organizații neguvernamentale, organizații (publice și private) cu cercetare externalizată etc.

 

Răspunsul instituției dumneavoastră este așteptat la Ministerul Educației și Cercetării, strada D. I. Mendeleev 21-25, București 010362; versiunea electronică poate fi transmisă la adresa sncd27@research.gov.ro până pe data de 15 aprilie 2020. Dacă nu este posibil, atunci așteptăm răspunsul dumneavoastră și ulterior acestei date, cu observația că va fi cu atât mai dificil de integrat, cu cât va ajunge mai târziu.

 

 

 

Registrul Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI):       www.ruti.gov.ro

 

 

 

Rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003:

Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 în anul 2018 - 05.03.2019 12:11

 

 

 

Proiecte de acte normative inițiate - dezbatere publică:

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Educației și Cercetării supune dezbaterii publice proiectele de acte normative iniţiate.

 

Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra proiectelor de acte normative, în termen de 30 zile de la data publicării anunțului, la adresa de email dezbateripublice@research.gov.ro, adresa de email a perosanei de contact, fax +4021 312.66.17, sau depunere la sediul Ministerului Educației și Cercetării din str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti.

 

 

Data publicarii Propunere act normativ Contact
31.07.2019 PHG şi Notă de fundamentare pentru aprobarea listei categoriilor de informaţii secrete de stat, elaborate sau deținute de Ministerul Cercetării și Inovării

Daniel IONESCU

Email:daniel.ionescu@research.gov.ro

 12.06.2019 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea în mod corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

07.05.2019

PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

23.04.2019 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea în mod corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

22.03.2019 PHG şi Notă de fundamentare privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", instituție aflată în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

07.03.2019 PHG şi Notă de fundamentare privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației Naționale în administrarea Ministerului Cercetării și Inovării – Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R. București în vederea reîntregirii unui imobil, precum și transmiterea unei părți din imobilul reîntregit în folosință cu titlu gratuit Ministerului Educației Naționale

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

28.02.2019

PHG şi Notă de fundamentare privind instalațiile și obiectivele speciale de interes național și aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național finanțate din fondurile Ministerului Cercetării și Inovării

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

15.02.2019 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

27.11.2018 PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional finanţate din fondurile Ministerului Cercetării şi Inovării

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

24.07.2018 Ordonanță şi Notă de fundamentare privind activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare și pentru modificarea unor acte normative

Daniel IONESCU

Email:daniel.ionescu@research.gov.ro

10.05.2018 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 403 din 31 mai 2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare "Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I" publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

Simona MĂLUREANU

Email:simona.malureanu@research.gov.ro

30.03.2018 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 13 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării (Anexa1)

Daniel IONESCU

Email:daniel.ionescu@research.gov.ro

28.02.2018 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 653/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)"

Geanina CANDREA

Email:geanina.candrea@research.gov.ro

20.12.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1318/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)

Camelia MARINESCU

Email:camelia.marinescu@research.gov.ro

20.12.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1316/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (Anexa1, Anexa2)

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

14.12.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1461/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani (Anexa1, Anexa2)

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

13.12.2017 Ordonanță de urgență  și Notă de fundamentare privind prorogarea unor termene

Ruxandra POPESCU

Email:ruxandra.popescu@research.gov.ro

06.11.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1282/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE - CA Bucureşti şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa3, Anexa4, Anexa5, Anexa6)

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

05.12.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)

Simona MĂLUREANU

Email:simona.malureanu@research.gov.ro

05.12.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (ROF IBA)

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@research.gov.ro

06.11.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova şi actualizarea datelor de patrimoniu(Anexa04.b, Anexa04.c)

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

03.11.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

02.11.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

02.11.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

Mihaela GUDA

Email:mihaela.guda@research.gov.ro

07.08.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2, Anexa2a, Anexa2b, Anexa3, Anexa4, Anexa5, Anexa6)

Narcisa TĂNASE

Email:narcisa.tanase@research.gov.ro

07.08.2017

PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1314/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)

Mihaela GUDA

Email:mihaela.guda@research.gov.ro

07.08.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1122/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucureşti, precum şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)

Mihaela GUDA

Email:mihaela.guda@research.gov.ro

03.08.2017 PHG si Notă de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Guvernului României Nr.327 din 20 martie 2003, privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare

Ruxandra POPESCU

Email:ruxandra.popescu@research.gov.ro

22.05.2017 PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fondurile publice

Lucia MOISE

Email:lucia.moise@research.gov.ro

19.05.2017 Lege şi Expunere de motive pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

Anca GHINESCU

Email:anca.ghinescu@research.gov.ro

24.04.2017 PHG şi  Notă de fundamentare pentru modificarea şi înlocuirea anexei la HG nr.327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

Ruxandra POPESCU

Email:ruxandra.popescu@research.gov.ro

04.04.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației Naționale în administrarea Ministerului Cercetării și Inovării – Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R. București

George BALA

Email:george.bala@research.gov.ro

20.03.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea Programului  de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare ”GRANTUL PENTRU TINERI CERCETĂTORI REGELE CAROL I”

Rolanda PREDESCU

Email:rolanda.predescu@research.gov.ro

15.03.2017 LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010

Anca GHINESCU

Email:anca.ghinescu@research.gov.ro

31.01.2017

PHG şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea HG 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020

Viorel VULTURESCU

Email:viorel.vulturescu@ancs.ro

09.01.2017 PHG şi Notă de fundamentare privind privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării

Constantin RÂNEA

Email:constantin.ranea@ancs.ro

12.04.2016

PHG şi Notă de fundamentare privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

Laura MARIN

Email:laura.marin@ancs.ro

15.03.2016 L E G E de modificare si completare a Legii 307_2013 privind ratificarea Conventiei FAIR

Anca GHINESCU

Email:anca.ghinescu@ancs.ro

08.01.2016

PHG privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

Anexa1-Raport de autoevaluare, Anexa2-Plan de dezvoltare,
Anexa3-Raport de evaluare

Constantin ENACHIOIU

Email:constantin.enachioiu@ancs.ro

07.01.2016 HG privind organizarea și funcționarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Dana GHEORGHE

Email:dana.gheorghe@ancs.ro

28.09.2015

Norme metodologice pentru evaluarea in vederea certificarii

(Anexa1, Anexa2, Anexa3, Anexe1-1--1-8)

Constantin ENACHIOIU

Email:constantin.enachioiu@ancs.ro

15.09.2015 Norme Metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

Antoaneta POPESCU

Email:antoaneta.popescu@ancs.ro

24.08.2015 OUG si Nota de fundamentare pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Constantin ENACHIOIU

Email:constantin.enachioiu@ancs.ro

19.08.2015 OUG si Nota de fundamentare pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Constantin ENACHIOIU

Email:constantin.enachioiu@ancs.ro

09.07.2015

Proiect de Lege pentru ratificarea Conventiei si Protocolului CERN

(Proiect Lege CERN.doc, CERN Convention as amended in 1971-RO.doc, CERN PROT-FIN-SIGNE-E-RO.doc)

Madalina BORCEANU

Email: madalina.borceanu@ancs.ro

22.06.2015 PHG si Nota de fundamentare privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Cercetare "Cantacuzino"

Daniela IACOB

Email:daniela.iacob@ancs.ro

19.06.2015 OUG si Nota de fundamentare privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării  în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

Constantin ENACHIOIU

Email:constantin.enachioiu@ancs.ro

26.01.2015 PHG pentru modificarea HG nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare II, pentru perioada 2007 - 30 iunie 2014

Rolanda PREDESCU

Email:rolanda.predescu@ancs.ro

03.11.2014 PHG si Nota de fundamentare pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2014-2020 - (Planul Național CDI III)

Rolanda PREDESCU

Email:rolanda.predescu@ancs.ro

22.09.2014 HG nr. 518/2014 pentru modificarea HG nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II pentru perioada 2007 - 30 iunie 2014

Rolanda PREDESCU

Email:rolanda.predescu@ancs.ro


Modificat la: 2020-06-16 19:18:00