Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR Bucureşti

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR Bucureşti

Adresă: Bd. Biruinţei, nr.102, cod 077145, Pantelimon, jud. Ilfov

Telefon: +4021 352.20.46 Interior 101 / +4021 352.20.48 Interior 101 / +4021 352.20.50 Interior 101

Fax: +4021 352.20.49

Email: imnr@imnr.ro

Website: www.imnr.ro

 

 

 

Dr. Roxana Mioara PITICESCU

Director General

Email: roxana.piticescu@imnr.ro

Telefon: +4021 352.20.46 Interior 101 / +4021 352.20.48 Interior 101 / +4021 352.20.50 Interior 101

Fax: +4021 352.20.49

 

 

 

Obiectul principal de activitate cuprinde cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul noilor eco-tehnologii pentru protecția mediului: noi tehnologii în metalurgia metalelor neferoase și rare, în domeniul obținerii de noi materiale și în domeniul analizelor și caracterizărilor fizico-chimice.

 

 • Tehnologii şi soluţii inovative pentru creşterea durabilă a resurselor şi înlocuirea materialelor şi metalelor critice;
 • Tehnologii noi pentru reciclarea materiilor prime, pentru dezvoltarea inteligentă şi durabilă a industriei metalelor neferoase;
 • Tehnologii şi materiale pentru purificarea apelor uzate, în vederea îmbunătățirii recuperării metalelor şi reducerii emisiilor periculoase;
 • Prevenirea şi minimizarea deșeurilor din industria metalelor neferoase şi reabilitarea zonelor poluate prin activitățile metalurgice;
 • Sinteza nanomaterialelor, integrarea inteligentă a proceselor, pentru a asigura transferul tehnologic către partenerii din industrie;
 • Produse fundamental noi care să asigure soluţii sustenabile în diverse domenii: medicină, energie şi condiţii extreme de lucru;
 • Impactul nanomaterialelor asupra sănătăţii şi mediului, instrumente necesare evaluării riscului pe întreaga durată de viaţă;
 • Investigarea proprietăţilor nanomaterialelor pe bază de metale neferoase, modelarea predictivă a proceselor de fabricare a acestora;
 • Noi materiale funcţionale şi structurale, care susţin inovarea în sectoare industriale precum: energie şi condiţii extreme;
 • Tehnici de fabricare a materialelor pe bază de metale neferoase, soluţii atractive pentru înlocuirea materiilor prime;
 • Caracterizarea, evaluarea nedistructivă şi modelarea predictivă a performanţelor materialelor.

 

Modificat la: 2012-02-24 19:00:00