Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - Bucureşti

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - Bucureşti

Adresă: Splaiul Independenţei, nr. 294, cod 060031, sector 6, Bucureşti

Telefon: +4021 305.26.00 / +4037 229.86.00

Fax: +4021 318.20.01

Email: incdpm@incdpm.ro

Website: www.incdpm.ro

 

 

 

dr. ing. György DEÁK

Director General

Email: incdpm@incdpm.ro

Telefon: +4021 305.26.00

Fax: +4021 318.20.01

 

 

Obiectul principal de activitate cuprinde:

  • cercetare – dezvoltare privind starea și evoluția calității mediului;
  • gospodărirea apelor;
  • evaluarea activităților antropice asupra calității mediului;
  • tehnici și metode de determinare a poluanților și a noxelor;
  • metode și tehnologii de remediere, reabilitare și reconstrucție ecologică, reciclare, reutilizare și eliminare a deșeurilor;
  • prevenirea poluării accidentale.
  • Realizează metode experimentale, standarde pentru definitivarea tehnologiilor și metodelor cercetare, strategii, diagnoze, metode, prognoze, bilanțuri de mediu, asistență, consultanță, expertize, testări de produse, tehnologii echipamente.
Modificat la: 2012-01-06 00:00:00