Programe naționale PNCDI III

 

A fost aprobat Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020 prin HG 583/2015 cu modificările si completările ulterioare.

 

Planul național de cercetare-dezvoltare si inovare este instrumentul principal de implementare a strategiei nationale in domeniul cercetării si inovării.

 

Program 1:  Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare

  • Subprogramul 1.2. Performanță instituțională (parțial)

 

Program 5:  Cercetare în domenii de interes strategic

  • Subprogramul 5.4. Program de cercetare, dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări – DANUBIUS

  • Subprogramul 5.5. Program de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a - ALFRED

 

 

Situaţie plan naţional angajat şi plătit 2015.

 

Schemele de ajutor de stat asociate Planului Național de Cercetare Dezvoltare Inovare 2015-2020 au fost aprobate prin decizia ANCSI 9281/2015.

 

- Schema asociată programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

- Schema asociată programului Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

- Schema asociată programului Cooperare europeană și internațională

- Schema asociată programului Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată - STAR

- Schema asociată programului Cercetare, dezvoltare și inovare pentru tehnologii în domeniul laserelor de ultra-înaltă putere – ELI-RO

- Schema asociată programului Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în domeniul atomic și subatomic

- Schema asociată programului Cercetare dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări – Danubius

 

NEW: Schema de ajutor de stat asociată Subprogramului 5.5. Program de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a – ALFRED din cadrul Planului Național de Cercetare Dezvoltare Inovare 2015-2020 a fost aprobată de Ministrul Cercetării și Inovării prin OMCI nr.121/01.02.2019 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru Subprogramul 5.5. Program de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a – ALFRED și publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 112/13.02.2019. - 13.02.2019 19:11

 

 

Planurile si programele de cercetare sunt, conform legii, urmatoarele:

a) Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare - Planul national;

b) Planuri de cercetare ale autoritătilor publice centrale - Planuri sectoriale;

c) Alte planuri, programe si proiecte de cercetare.

Planul national reprezintă instrumentul principal prin care se asigură:

a) Coordonarea, corelarea si realizarea politicilor nationale în domeniul cercetării-dezvoltării si cunoasterii;

b) Corelarea politicilor din domeniul cercetării-dezvoltării si al inovării cu prioritătile de dezvoltare economică si socială sustinute de ansamblul politicilor guvernamentale;

c) Coerenta si continuitatea activitătilor din domeniul cercetării-dezvoltării, al cunoasterii si al inovării.

Planul national contine programe de cercetare-dezvoltare-inovare. Programele cuprinse în Planul national se evaluează si se detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La elaborarea, evaluarea si detalierea Planului national autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare.

 

Modificat la: 2019-02-13 19:12:00
e-Cerere 544
e-Petiție