\"România ?i Antarctica - cunoa?tere f?r? limite\

 

1130344519stema(2).gif

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAÞIEI ?I CERCET?RII

________________________________________________________________

      Str. Mendeleev nr. 21-25, 010362 Bucure?ti, Tel.: 212.87.15COMUNICAT DE PRES?

\"România ?i Antarctica - cunoa?tere f?r? limite\"

Joi, 24 martie 2005, ora 11:00,

la sediul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii
Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, sala 301Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii, activitatea de cercetare, sus?ine o serie de activit??i ?tiin?ifice în domeniul cercet?rilor polare. La conferin?a de pres? \"România ?i Antarctica - cunoa?tere f?r? limite\" vor fi prezentate ultimile nout??i privind prezen?a ?tiin?ific? a României în zona Antarcticii ?i Arcticii, dup? cum urmeaz?:

A.     Lansarea c?r?ii \"?tiin?? pe ghea??: cu chinezii în Antarctica\", autor Teodor Gheorghe Negoi??, editat? cu sprijinul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii, Ambasadei Republicii Populare Chineze în România ?i Asirom. 

B.     Lansarea c?r?ii \"Antarctic and Arctic Research\", vol.II, autor Teodor Gheorghe Negoi?? ?i colaboratori, editat? cu sprijinul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii. Prezentul volum este rezultatul particip?rii României la misiunile ?tiin?ifice din cadrul Tratatului Antarcticii ?i este destinat? ??rilor membre ale Tratatului Antarctic, institutelor de cercetare ?i universit??ilor din România.

C.    Prezentarea rezultatelor proiectului na?ional \"Evaluarea metabolic? ?i imunologic? a parametrilor de adaptare a organismului uman la temperaturi sc?zute\". Coordonatorul proiectului este Institutul Român de Cercet?ri Polare, iar partenerii în proiect sunt: Institutul de Cercetare - Dezvoltare în Domeniul Patologiei ?i ?tiin?elor Biomedicale \"Victor Babe?\", Spitalul \"Victor Babe?\" ?i Institutul Na?ional de Medicin? Sportiv?. Vor fi puse în discu?ie rezultatele testelor de rezisten?? efectuate în condi?ii de altitudine montan? ?i frig. Datele ob?inute în laborator ?i imaginile de la fa?a locului vor putea permite mass-media s? evalueze importan?a ?i utilitatea testelor realizate în premier? româneasc?, teste care au prefigurat situa?ii limit?. 

D.    Lansarea proiectului european EUROPOLAR ERA NET din cadrul PC6. Proiectul european la care Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii este parte în colaborare cu Institutul Român de Cercet?ri Polare reprezint? un consor?iu 25 de Ministere, Agen?ii ?i Autorit??i Na?ionale de Cercetare din 19 state europene, care beneficiaz?, de un buget de aproximativ 2,5 milioane EUR pentru o perioad? de 4 ani, începând cu 1 aprilie 2005. România va beneficia de un buget de 58.800 EUR pentru ac?iuni de coordonare a managementului cercet?rii polare la nivel european. Scopul pe termen lung al consor?iului EUROPOLAR ERA NET este de a înfiin?a Agen?ia Polar? European?. 

La conferin?a de pres? vor fi invita?i s? participe reprezentan?i ai Ambasadei R.P. Chineze la Bucure?ti ?i ai Ministerului Afacerilor Externe.

Serviciul Rela?ii Publice ?i Mass-Media
Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii

Modificat la: 2005-11-16 00:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție